"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-17

EU-stöd till utbildning av processoperatörer i Örnsköldsvik

NYHET Umeå universitet har fått en miljon kronor av Länsstyrelsen i Västernorrland och EU:s strukturfond för att ta fram en universitetsutbildning för processoperatörer i Örnsköldsvik.

M-real i Husum är en av de industrier som tillsammans med Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun arbetar med att kartlägga kompetensbehovet hos framtidens processoperatörer.

– Detta är resultatet av ett dynamiskt och nära samarbete mellan universitet, företag och Örnsköldsviks kommun. Målsättningen är att skapa en utbildning anpassad för framtidens rekryteringsbehov inom den för regionen så viktiga processindustrin, säger Gun-Britt Hägglund, chef för högre utbildning Örnsköldsviks kommun, i en kommentar.

Syftet med utbildningen är att bidra till näringslivets och regionens tillväxt genom att ge en mer yrkesinriktad universitetsutbildning med stark näringslivskoppling. Ett flertal av regionens processindustrier bidrar aktivt till att utforma utbildningen. Henrik Westling, personalchef på M-real bekräftar att modern processindustri ställer höga krav på kompetens.

– Ska vi fortsätta att vara konkurrenskraftiga måste våra operatörer ha eftergymnasial utbildning, och närheten till Umeå universitet här i Örnsköldsvik gjorde det naturligt att inleda ett samarbete. Utbildningen är ett led i att skapa en gemensam rekryteringsbas bestående av framtida processoperatörer för processindustri i Norrland.

– Pengarna från EU och vår länsstyrelse gör det möjligt att ha denna starka och breda dialog mellan universitetet och processindustrin och framför allt att genomföra en nationell rekryteringskampanj, säger Anna Mannelqvist vid Umeå universitet i Örnsköldsvik och fortsätter:

– Ambitionen är att utbildningen genom fortsatt samverkan mellan universitet och näringsliv kan vara attraktiv för nya studenter i ett flertal år framöver.

Processoperatörsutbildningen planeras att vara tvåårig och kommer att ges i Örnsköldsvik av Tekniska Högskolan vid Umeå universitet. Utbildningen leder till högskoleexamen. Kursstart är beräknad till hösten 2007.

Kontakt: Anna Mannelqvist, projektledare, Umeå universitet i Örnsköldsvik, 070-661 5191 Henrik Westling, personalchef, M-real Sverige AB, 070-376 2759
Gun-Britt Hägglund, 0660-888 98, chef för högre utbildning, Örnsköldsviks kommun

Redaktör: Carina Dahlberg