"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-01

Europafrågor – bara för de politiska eliterna?

NYHET Politiska partier i Europa är inte lyhörda för väljaropinionen utan formulerar sin Europapolitik i första hand utifrån ideologiska övertygelser. Det visar den avhandling som Johan Hellström försvarar vid Umeå universitet den 10 oktober.

Johan Hellström har i en avhandling kartlagt hur politiska partier och väljare i Europa påverkar varandra i frågor som rör europeisk integration och under vilka förutsättningar detta sker. Resultatet visar att partier generellt sett inte bryr sig om väljaropinionen när det gäller Europafrågor utan formulerar sina ställningstaganden utifrån ideologiska övertygelser hos partiledning och partimedlemmar och endast i liten grad för att vinna väljarnas röster i parlamentsval.

- Det kan det bero på att partiernas ideologier och grundvärderingar inte alltid stämmer överens med den politik som drivs inom EU och hur EU:s institutioner är utformade. Till exempel är många vänsterpartier motståndare till EU, som ses som ett elitistiskt marknadsliberalt projekt, där den fria rörligheten är överordnad alla andra principer, exempelvis arbetsrätten, menar Johan Hellström.

I sin avhandling lyfter Johan även fram vikten av att de politiska partierna inom den representativa demokratin måste informera och övertyga väljare i olika EU-frågor, till exempel genom att lyfta fram för- eller nackdelar med det Europiska samarbetet i politiska debatter och i valkampanjer. Han menar dock att denna roll är åsidosatt, eftersom många etablerade partier inte gärna vill debattera EU-frågor offentligt, ofta på grund av skiljaktiga åsikter inom partier och väljarkår. Detta kan ses som problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv, då väljarna inte ges möjlighet till inflytande över den förda politiken.

- Om väljarna runt om i Europa ska kunna ta ställning och engagera sig i dessa frågor måste partierna vara tydligare och ta större ansvar att själva föra ut debatten om integration i Europa, annars kommer vi även i fortsättningen att styras av partieliter som gör upp om politiken i slutna rum, tillägger Johan Hellström.

Johan Hellström är född 1976 och uppvuxen i Östhammar i norra Uppland. Efter påbörjade studier vid Uppsala universitet flyttade han 1997 till Umeå för att fortsätta sina studier. Han tog en Politices magisterexamen 2002 och påbörjande sina forskarstudier i statsvetenskap 2004.

Lördagen den 10 oktober försvarar Johan Hellström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Dynamic Interactions: National Political Parties, Voters and European Integration. Svensk titel: Dynamiska samspel: Nationella politiska partier, väljare och europeisk integration. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal C i Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Mikko Mattila, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära, Helsingfors universitet, Finland. Avhandlingen kommer att försvaras på engelska.

För mer information kontakta: Johan Hellström, Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet
Telefon: 090-7867891, 070 - 63 69 699

Läs hela avhandlingen
 

Redaktör: Eva Stoianov