"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-24

Europaparlamentsvalet 2019 - ett splittrat politiskt landskap

NYHET Inför EU-valet i maj 2019 talades det ofta om ett val mellan två visioner för unionens framtid. Utfallet visade däremot spretighet och variationer mellan länderna. I en analys lyfter statsvetaren Magnus Blomgren fram valresultatets nyanser och diskuterar möjliga konsekvenser.

Text: Magnus Blomgren

Inför EU-valet i maj 2019 talades det ofta om ett val mellan två visioner för unionens framtid. Utfallet visade däremot på spretighet och variationer mellan länderna. I den här analysen lyfter statsvetaren Magnus Blomgren fram valresultatets nyanser och diskuterar möjliga konsekvenser.

Vilken signal gav de europeiska väljarna i 2019 års val till Europaparlamentet? I den här analysen visar statsvetaren Magnus Blomgren att väljarkårens budskap var splittrat:

  • De två stora partigrupperna EPP och S&D förlorar egen majoritet.
  • Den liberala och den gröna gruppen går framåt.
  • Högerradikala partier växer men mindre än väntat.
  • EU-kritiska partier stärker sin ställning.
  • Vänstern lyckas inte mobilisera väljare.


Det är alltså inte bara den radikala högern och andra antietablissemangspartier som utmanar traditionella regeringspartier, utan också partier som tillhör mittfåran i europeisk politik.

Det finns dock stora variationer: i vissa länder når högerradikala partier stora framgångar, i andra går de bakåt. Regeringsbärande partier gör förluster främst i större medlemsstater men behåller sin ställning i andra länder, däribland Sverige.

Författaren diskuterar också möjliga konsekvenser av ett mer splittrat parlament. Bland annat pekar han på att fragmentisering inte måste vara ett problem – det kan också leda till ökad debatt.

Läs hela analysen: http://www.sieps.se/publikationer/2019/europaparlamentsvalet-2019--ett-splittrat-politiskt-landskap/