"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-25

Europarätt tema för konferens

NYHET Ett 30-tal forskare från flera nordiska länder samlades den 20-21 augusti på Umeå universitet för att delta i Europarättsdagarna.

Europarättsdagarna arrangerades av Svenska nätverket för europarättsforskning och Centrum för europarätt och internationell handelsrätt vid Umeå universitet och riktade sig till doktorander och forskare med intresse för europarätt. Syftet var att skapa nya kontakter, utbyta erfarenheter samt diskutera pågående forskningsprojekt.

Mattias Derlén och Johan Lindholm från Juridiska institutionen vid Umeå universitet arrangerade konferensen och höll den första dagen ett inledningsanförande om empiriska metoder inom rättsvetenskaplig forskning, varefter Europarättsdagarna fortsatte med panelsamtal.

Redaktör: Katarina Lundqvist