"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-17

Europas bästa laboratorier undersöker alternativ till djurförsök

NYHET Britta Sethson, kemiska institutionen vid Umeå universitet, har beviljats 443 880 Euro från EU:s sjätte ramprogram för att utveckla metoder som kan ersätta plågsamma djurförsök. Projektet samlar några av de absolut bästa laboratorierna i Europa.

Projektet är en s.k. Specific Strategic Action inom EU:s sjätte ramprogram och kommer att pågå i två år. Det långsiktiga målet är att utveckla alternativa tekniker som kan ersätta djurförsök vid tester av läkemedel, kemikalier och biologiska material.

Ett första steg blir att bilda en plattform för industriella och akademiska forskargrupper inom biofysikalisk kemi och biosensorteknologi. De akademiska forskargrupperna som ingår i projektet är världsledande bl a inom lipidmembran- och peptidproduktion, multivariat dataanalys och bioanalytiska tekniker. De medverkande industrierna representerar ledande farmaceutiska och kemiska företag.

Totalt rör det sig om 18 partner från sju Europeiska länder samt Israel och USA.

I utvärderingen av projektet konstateras att forskningen har potential att bli världsledande. Vidare beskrivs projektet vara av utmärkt kvalitet när det gäller vetenskaplig expertis, ledning, strategisk planering och potentiellt inflytande.

Koordinator för projektet är docent Britta Sethson, vid kemiska institutionen, Umeå universitet.
– Projektet är av naturen tvärvetenskapligt och kräver såväl tillämpad forskning som grundforskning för att bli lyckosamt. Det är därför mycket glädjande, att kommissionen beslutat att stödja konsortiet, så att vi kan arbeta tillsammans i mindre gemensamma projekt där vi lär känna varandras speciella expertområden. Detta är en unik möjlighet att under två år söka lämpliga strategier för att utveckla en ny typ av biosensorer för att minska behoven av plågsamma djurförsök.

För ytterligare information, kontakta:

Britta Sethson, kemiska institionenTelefon: 090-786 53 67
E-post: britta.sethson@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman