"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-08

Europeiska CBRNE-centret deltar på CBRNE-dagarna 2021

NYHET CBRNE-dagarna är en mötesplats som arrangeras årligen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddsC). Varje år fokuserar mötesplatsen på något av ämnena inom förkortningen CBRNE, detta års event inriktas på frågor som rör biologiska ämnen (B).

Text: Lisa Hermansson

Under 9-10 november deltar Europeiska CBRNE-centrets anställda vid CBRNE-dagarna som hålls i Linköping i år. Första dagen fokuserar innehållet i programmet på pandemin ur olika aspekter och belyser olika lärdomar som kan dras för att förbereda oss bättre inför nästa kris. Dag två breddas fokuset till att beröra andra delar av CBRNE-området. 

Presenterar gör bland annat:

Mikael Damberg, inrikesminister

Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten

Andreas Bråve, Folkhälsomyndigheten

David Ekqvist, Universitetssjukhuset Linköping

Moa Lavander, Livsmedelsverket

Philip Bacchus, Totalförsvarets skyddscentrum

Johanna Qvarnström, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Anders Bucht, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)