"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-23

Europeiska CBRNE-centret utbildar på Balkan och i Kaukasus

NYHET EU och FN-organet UNICRI står för finansieringen av ett utbildningspaket där Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet har i uppdrag att genomföra korta specialiserade kurser i hantering av farliga ämnen. Kurserna riktar sig till akutvården, räddningstjänsten, polisen, tullen och gränspolisen i tolv länder på Balkan och i Kaukasus, från Kroatien i väster till Azerbajdzjan i öster.

CBRNE står för kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära substanser och explosivämnen. Europeiska CBRNE-centret är ett samarbete mellan Umeå universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Region Västerbotten, Fortifikationsverket och Umeå kommun med syftet att skapa och leda större internationella CBRNE-forskningsprojekt.

– Detta utbildningsprojekt är ännu en bekräftelse på att forskningen om samhällsskydd och beredskap som finns här i Umeå håller en hög internationell standard. Vi har tidigare utbildat vapeninspektörer för FN-organet för nedrustningsfrågor och nu fortsätter vi jobba internationellt även för UNICRI, som är FN:s forskningsinstitut i kriminologi och juridik, säger Dzenan Sahovic, Europeiska CBRNE-centrets föreståndare.

Syftet med projekten är att öka kunskapen i detektion och hantering av farliga ämnen hos myndigheterna i länder vid Europas gränser, för att försvåra smuggling och därmed förebygga CBRNE-terrorism. Utbildningar hålls under åren 2013-2014 och totalfinansieringen uppgår till drygt 5 miljoner kronor.

Pressträff:

Europeiska CBRNE-centrets föreståndare Dzenan Sahovic och styrelseordförande kommunalråd Marie-Louise Rönnmark svarar på frågor onsdagen den 24 april.
Tid: 24 april, klockan 10:00
Plats: CBRNE:s lokaler i KBC-huset våning 7, Umeå universitet
Journalister och andra intresserade hälsas välkomna!

För mer information, kontakta gärna:

Dzenan Sahovic, Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet Telefon: 090-786 5774, mobil 073-073 5303
E-post: dzenan.sahovic@cbrne.umu.se
www.cbrne.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh