"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-27

Europeiska CBRNE-centret utbildar tull- och gränspersonal på Balkan

NYHET I morgon startar Europeiska CBRNE-centrets utbildning av gränspersonal och tulltjänstemän i Sarajevo. Ett tjugotal personer från Serbien, Kroatien, Makedonien och Bosnien-Hercegovina deltar. Utbildningsprojektet ska ge deltagarna den grundläggande kunskap om farliga ämnen som de behöver för att snabbt kunna ingripa vid en eventuell incident.

I dessa tider, med en ebolaepidemi i Västafrika, ett osäkert läge i Mellanöstern där IS utökar sitt territorium och en ökande oro för terrorism i Europa blir vikten av att ha välutbildad gräns- och tullpersonal väldigt tydlig. Utbildningen som Europeiska CBRNE-centret arrangerar kommer att höja de deltagande ländernas CBRN-beredskap, där CBRN står för kemiska (C), biologiska (B) och radiologiska/nukleära (R/N) ämnen.

– Tanken är att de efter kursens avslutning ska kunna hantera till exempel gods eller fordon som misstänks innehålla kemiska eller biologiska vapen på ett säkert och korrekt sätt, samt kunna hantera den akuta fasen av en CBRN-incident om olyckan väl skulle vara framme, säger Dzenan Sahovic, föreståndare för Europeiska CBRNE-centret och koordinator för projektet.

Den första delen av kursen är teoretisk och behandlar grunderna inom CBRN-området. Den pågår 28-30 oktober i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Den andra delen av kursen är planerad till senare i höst och innefattar ett par dagars mer praktisk utbildning, där deltagarna får arbeta med att sätta ihop beredskaps- och handlingsplaner för eventuella CBRN-händelser. Planerna ska sedan implementeras i respektive lands gräns- och tullarbete.

Utbildningen finansieras av EU-kommissionens instrument för till stabilitet och fred, och är en viktig del i EU:s satsning på säkerhet utanför EU:s gränser. Europeiska CBRNE-centrets unika kompetens inom hantering av farliga ämnen och dess historia av arbete med såväl olika EU-projekt som FN-samarbeten – senaste exemplet är centrets utbildning av FN:s vapeninspektörer i juni 2014 – gör att centret fått förtroendet att utbilda myndigheter i länder även utanför EU.

Implementeringen av utbildningen sker i samarbete med FN:s institut för interregional forskning i kriminologi (Unicri) och undervisningen sköts av personal från Europeiska CBRNE-centret och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå.

För mer information, kontakta gärna:

Dzenan Sahovic, koordinator för projektet och föreståndare Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitetTelefon: +46 73 073 53 03
E-post: dzenan.sahovic@cbrne.umu.se

Pressbild för nedladdning

Andrea Gillgren, kommunikatör Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitetTelefon: +46 90 786 79 18
E-post: andrea.gillgren@cbrne.umu.se

FAKTA Europeiska CBRNE-centret och utbildningsprojektet

Europeiska CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena för säkerhet och sårbarhet, särskilt med avseende på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R), nukleära (N) och explosiva (E) ämnen. Centret koordinerar, leder och deltar även i ett antal regionala och internationella projekt i olika storleksordning.

Utbildningsprojektet ryms inom nätverket EU CBRN Centres of Excellence Risk Mitigation Initiative (EU CBRN CoE). Initiativet finansieras av EU-kommissionen och implementeras i samarbete med FN:s institut för interregional forskning i kriminologi (Unicri). European External Action Service är också involverade i uppföljningen av initiativet. Initiativet är utvecklat med teknisk support från relevanta internationella och regionala organisationer, EU:s medlemsstater och andra intressenter, genom sammanhängande och effektivt samarbete på nationell, regional och internationell nivå. Initiativet involverar 48 länder i 8 regioner i världen.

Läs mer:
Europeiska CBRNE-centret
CBRN Centres of Excellence
EU-kommissionen, Instrument som bidrar till stabilitet och fred

Redaktör: Anna-Lena Lindskog