"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-12

Europeiskt forskningsprojekt till kultur- och medievetenskaper

NYHET Syftet med detta digitala humaniora-projektet är att förstå hur både populära och populistiska, subversiva och främlingsfientliga tolkningar av europeisk historia idag cirkulerar på olika video-plattformar som YouTube eller Vimeo. Medieforskaren Pelle Snickars, Institutionen för kultur- och medievetenskaper och affilierad till Humlab, Umeå universitet, har tilldelats detta större forskningsprojekt inom ramen för EU Horizon 2020-programmet kring Kulturarv.

Pelle Snickars

Vilka nya perspektiv på europeisk historia och identitet kommer till uttryck genom återanvändning av digitalt kulturarv i videoformat? Pelle Snickars och Humlabs uppgift är att genom så kallad video fingerprinting-teknologi på algoritmisk väg analysera detta återbruk.

Video fingerprinting är en teknik där programvara identifierar och kan extrahera karaktäristiska komponenter i en följd av bilder, vilket gör att återanvända sekvenser kan spåras även i mycket stora kulturella data-set av video.

Tekniken har utvecklats i upphovsrättsligt ändamål för att hindra olaglig återanvändning, men approprieras i projektet för att studera nya former av digital deltagarkultur. Det generella syftet är att öka kunskapen kring hur deltagarkulturer på nätet idag återanvänder audiovisuellt kulturarv, inklusive dess konsekvenser för digital historiografi.

Projektet heter European History Reloaded: Curation and Appropriation of Digital Audiovisual Heritage och leds av Utrechts universitet.

Den totala finansieringen uppgår till drygt nio miljoner svenska kronor – EC Horizon 2020 JPI Cultural Heritage, Call Digital Heritage.

Kontakt:

Pelle Snickars, pelle.snickars@umu.se, tel. 0730-47 35 18

Redaktör: Per Melander