"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-07-01

Europeiskt storanslag till infektionsforskare i Umeå

NYHET Europeiska forskningsrådet ERC ger ett anslag på totalt motsvarande 10 miljoner kr till gruppledaren Jörgen Johansson vid Inst. för molekylärbiologi och det svenska Laboratoriet för Molekylär Infektionsmedicin (MIMS), Umeå universitet.

Text: Eva-Maria Diehl

Efter en hård och kompetitiv urvalsprocess fick Jörgen Johansson på midsommardagen veta att han är en av få svenska forskare som kommer att stödjas med det prestigefyllda europeiska forskningsstödet ERC Starting Grant. Hans ansökan med titeln ”RNA-mediated virulence gene regulation: Identification of novel antibacterial Compounds” bedömdes av de europeiska sakkunniga som ”excellent”, ”banbrytande” och innehållande ”många innovativa aspekter”.

Jörgen Johansson har kartlagt och beskrivit de mekanismer på molekylär nivå som gör bakterien Listeria monocytogenes sjukdomsframkallande. Han har publicerat sina internationellt mycket uppmärksammade rön i tidskrifter som Cell och Nature. Hans forskargrupp var först med att upptäcka hur Listeriabakterien anpassar sin sjukdomsframkallande förmåga till en omgivningstemperatur som underlättar spridning. Projektet som han sökte europeiskt stöd för är femårigt och anslagsbeloppet ligger på totalt 1 miljon euro, dvs ca. 10 miljoner kr.

- Jag kommer nu framför allt att kunna anställa flera doktorander och postdoktorer, säger en mycket glad Jörgen Johansson. Hans grupp är inte bara en del av MIMS utan också av Umeå Centre for Microbial Research (UCMR).

Och just forskningsmiljön för infektionsforskare i Umeå bedömdes också mycket positivt av de sakkunniga.

- Vi är alla mycket glada och stolta över Jörgens framgång och att ERC uppskattar den forskning som bedrivs vid UCMR, säger Bernt Eric Uhlin som är föreståndare för MIMS och UCMR.

MIMS stöds av Vetenskapsrådet och är den svenska parten i ett nordiskt samarbete med det mycket framgångsrika europeiska laboratoriet för molekylär biologi ”European Molecular Biology Laboratory, EMBL”. ERC-bedömningen visar att Umeå är ett betydande forskningscentrum för infektionsforskningen. Flera utlåtanden framhåller forskningen i Umeå som mycket väl känd inom fältet. Och svenska Vetenskapsrådet beslutade för bara några veckor sedan om fortsatt stöd för UCMR som ett Linné-centrum med mer än 20 anslutna forskningsgrupper.

- Det är oerhört glädjande för Umeå universitet med detta anslag för Jörgen Johansson, och extra roligt är det att en av våra karriärbidragsmottagare står sig så pass väl i hård internationell konkurrens, säger Marianne Sommarin, vicerektor med ansvar för forskningsfrågor.

Även vid institutionen för molekylärbiologi är glädjen mycket stor över att Jörgen Johansson får europeisk uppskattning.

- Vår institution är värd för flera av gruppledarna i MIMS och erbjuder de unga forskningsledarna den infrastruktur och de laboratorier de behöver för en framgångsrik forskning, säger Sven Bergström, prefekt vid institutionen. Vi har ett oerhört brett spektrum i vår forskning kring infektionssjukdomar. Samarbetsmöjligheterna är nästan obegränsade.

Jörgen Johanssons studieobjekt, Listeria-bakterien, förekommer ganska allmänt i naturen och människan kan få i sig den via födan. I de flesta fall uppstår ingen sjukdom, men en stor dos kan ge sjukdom framför allt hos personer med försvagat immunförsvar, exempelvis gravida kvinnor. Hos vuxna kan en sådan s.k. listerios yttra sig som en hjärnhinneinflammation eller en allmän infektion (sepsis) med bakteriespridning i blodet. Dödligheten vid listerios är mycket hög (~30%) så nya behandlingsmetoder och preventiva metoder är önskvärda.

- Jag hoppas naturligtvis att jag nu ännu snabbare kan komma fram till möjliga mål för att behandla Listeria-infektioner, säger Jörgen Johansson, som för bara några dagar sedan tilldelades årets Fernströmpris vid Medicinska fakulteten.

För mer information kontakta gärna docent Jörgen Johansson, Inst. för molekylärbiologi, Tel. o90-785 25 35
E-post jorgen.johansson@molbiol.umu.se
Mer information om hans forskningsgrupp (engelska) på
webbsidaDet Europeiska forskningsrådet (ERC) bildades 2007 och har som syfte att stödja de bästa forskarna i Europa. Läs mer på
Vetenskapsrådets webbplats