"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-16

EU:s expertgrupp ska öka läs- och skrivkunnigheten i Europa

NYHET En av fem 15-åringar i Europa saknar basala läs- och skrivkunskaper. Dessa ungdomar får svårare att få jobb och löper större risk att hamna i socialt utanförskap. Problemet växer nu i flera länder.

I Sverige har andelen med läsproblem ökat från 12,6 procent år 2000 till 17,4 procent 2009.

Utvecklingen är liknade i många av Europas länder samtidigt som stora förbättringar sker i länder som exempelvis Rumänien och Bulgarien men där 40 procent av 15-åringarna trots det har mycket dåliga kunskaper. För Europa i stort är trenden ändå positiv, andelen med läs- och skrivsvårigheter har minskat med 3,5 procent från år 2006 till 2009.

För att förstärka den totala minskningen i Europa och vända trenden med sjunkande kunskaper i flera länder har EU-kommissionen tillsatt en expertgrupp inom läs- och skrivkunnighet, High Level Group of Experts in the Field of Literacy. Syftet är att utreda orsaker till den ökande andelen elever i Europa som uppnår låga resultat när det gäller läsförståelse.

Expertgruppen består av elva ledamöter. Sverige respresenteras av Karin Taube, professor vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

– EU har satt upp målet att andelen elever som har svårt med matematik, naturvetenskap och läsförståelse, ska vara under 15 procent 2020, berättar Karin Taube.

Det senaste resultatet från den internationella PISA-undersökningen visade att 20 procent av 15-åringarna har problem med läsförståelsen samtidigt saknar så många som en tredjedel, 80 miljoner, av Europas vuxna befolkning basala läs- och skrivkunskaper.

– Vår uppgift blir att analysera vetenskapliga data och utvärdera vilka åtgärder som verkar fungera bäst för att höja kunskaperna, förklarar Karin Taube.

EU:s expertgrupp leds av prinsessan Laurentien av Nederländerna som är speciellt sändebud för UNESCO inom läs- och skrivkunnighetsutveckling.
Unesco är en organisation inom FN för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

Läs mer påMer information på webbplatsen Europa

Kontaktuppgifter: Karin Taube, professor vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet E-post: karin.taube@sprak.umu.se Tel: 090-786 58 64
Mobil: 072-740 90 12

Redaktör: Carina Dahlberg