"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-02

Eva Levring Jäghagen får medicinska fakultetens pedagogiska pris

NYHET Medicinska fakultetens pedagogiska pris för 2017 går till Eva Levring Jäghagen, universitetslektor och specialistutbildad tandläkare vid Institutionen för odontologi. Pristagaren meddelades och gratulerades den 1 mars av Birgitta Bernspång, vicedekan för utbildning. Priset kommer att delas ut under Vårpromotionen den 20 maj.

Eva Levring Jäghagen (t.v) gratulerades på sitt kontor av Birgitta Bernspång, vicedekan för utbildning vid Medicinska fakulteten. Foto. Mattias Pettersson

Mottagaren av medicinska fakultetens pedagogiska pris för 2017 har utsetts av en grupp ledamöter vid fakulteten. Eva Levring Jäghagen får priset med motiveringen:

Pristagaren har under lång tid undervisat inom tandläkarprogrammet. Eva jobbar, tillsammans med kollegorna på röntgenavdelningen, med moderna pedagogiska modeller såsom gameification.  Hon har varit pedagogiskt ansvarig för programmet som ordförande i programrådet för tandläkarprogrammet. Hon har arbetat med att utveckla tandläkarprogrammet, både under sin tid som programrådsordförande men även därefter. Eva undervisar med passion både för sitt ämne och för undervisningen i sig, där studenterna får stöd att förstå det komplexa området radiologi inom tandhälsan.

– Jag är helt överraskad, jätteglad och mycket hedrad, säger Eva Levring Jäghagen, som undervisat vid Umeå universitet i 29 år.
– Det bästa med att undervisa är att se unga människor utvecklas och mogna från försiktiga nybörjarstudenter till självständiga tandläkare. Att träffa studenter och på olika sätt få bidra med mina erfarenheter och ge handledning är för mig ett privilegium. Ofta är undervisningen min bästa stund på dagen.

Eva Levring Jäghagen arbetar också som kliniker på Oral diagnostisk radiologi, där hon engagerar sig speciellt för barn med talsvårigheter exempelvis som följd av problem i gom och svalg. Hon är också aktiv forskare och huvudhandledare för tre doktorander och bihandledare åt ytterligare två.

Ofta är undervisningen min bästa stund på dagen.

Mellan 2005 och 2014 var Eva Levring Jäghagen pedagogiskt ansvarig för tandläkarprogrammet och satt också som ordförande i programrådet för odontologiska program (tandläkar-, tandhygienist och tandteknikerprogrammen). Som externt uppdrag är Eva Levring Jäghagen president för Europeiska Röntgenföreningen (European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology). Hon är också regelbundet examinator för specialistutbildningar inom odontologisk radiologi vid andra lärosäten.

Som forskare har Eva Levring Jäghagen tre huvudsakliga fokusområden. Hon har i många år studerat sväljningsfunktion bland olika grupper av patienter med svårigheter att svälja och hon är med och utvecklar behandlings- och vårdstrategier för patienter som av olika anledningar fått försämrad sväljningsförmåga. Ett andra forskningsområde är att utveckla kunskapen i tandläkarkåren om så kallade bifynd av förkalkningar i halspulsådern i panoramaröntgenbilder och om diagnostik av dessa skulle kunna bidra till att förebygga insjuknande i hjärtkärlsjukdom och stroke. Nyligen var Eva med och publicerade forskning som visar att karotisförkalkning går att upptäcka med panoramaröntgenbilder som tas vid rutinmässiga tandläkarbesök. Hennes tredje forskningsfokus handlar om att utveckla en modell för att räkna ut hur stor strålningsdos patienter som undersöks med volymtomografi (CBCT) får.

Eva Levring Jäghagen
Foto: Mattias Pettersson

– Jag arbetar tillsammans med duktiga kollegor och pedagoger. Vi arbetar aktivt för att hålla hög nivå på pedagogiken, som vi kontinuerligt diskuterar, praktiserar och beforskar. Som lärare är vi här för att ge studenterna bra utbildning och om det jag gjort uppskattas har jag nått mitt mål. Men det hade inte gått utan duktiga studenter och goda mentorer och kollegor. Tack till alla som bidragit till att jag fått detta ärofulla pris! säger Eva Levring Jäghagen.

Redaktör: Daniel Harju