"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-26

Eva Nilsson Bågenholm och Gunnar Borg utses till hedersdoktorer vid Umeå universitet

NYHET Medicinska fakulteten vid Umeå universitet har utsett Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm och professor emeritus i psykologi, Gunnar Borg, till hedersdoktorer. Insignierna kommer att överlämnas vid Umeå universitets årshögtid den 24 oktober 2009.

Eva Nilsson Bågenholm är född 1960 och examinerades som sjuksköterska i Umeå 1982 och utbildade sig senare till läkare vid Göteborgs universitet. Hon erhöll sin läkarlegitimation 1996 och blev specialistkompetent i internmedicin 2003. Hon har engagerat sig starkt i de etiska frågorna inom såväl klinisk medicin som medicinsk forskning.

Hon är sedan 2004 ordförande i Sveriges läkarförbund och styrelsemedlem i World Medical Association där hon är ordförande i den medicinsk etiska kommittén. Under 2007–2008 har hon ansvarat för WMA s revision av Helsingforsdeklarationen och är internationellt mycket anlitad som föreläsare i detta ämne Hon har arbetat såväl i Sverige som inom EU för att skapa etiska riktlinjer för god samverkan mellan företag och läkare.

Eva Nilsson Bågenholm har vid flera tillfällen deltagit med engagerande och mycket uppskattade föreläsningar och i seminarier riktade till forskarstuderanden, forskare och specialistläkare vid Umeå universitet.

Gunnar Borg kom till Umeå redan 1954 för att på halvtid undervisa i psykologi och pedagogik vid Folkskoleseminariet samt på halvtid bedriva forskning på särskilda medel från Umeå stad och Västerbottens läns landsting, som ett embryo till ”skapande av en högskola i Övre Norrland”.

När medicinska högskolan påbörjade sin verksamhet i Umeå rekryterades Borg som forskarassistent på halvtid i klinisk fysiologi. Han fick sedan en tjänst som psykolog vid Umeå lasarett där han startade och ledde psykologverksamheten under en sjuårsperiod.

Tillsammans med Hans Dahlström, överläkare i klinisk fysiologi, studerade Borg ansträngning och arbetsförmåga. Han introducerade internationellt begreppet ”perceived exertion” med operationell definition och metodik för bestämning av upplevd ansträngning. Borg konstruerade den s.k RPE-skalan (Ratings of Perceived Reception), eller ”Borg Scale” som den efter användning i USA kallas.

Fotograf, Eva Nilsson Bågenholm: Anders Anjou / Läkarförbundet
Fotograf, Gunnar Borg: Niklas Larsson / Dagens Nyheter

Högupplösta pressbilder finns att ladda ned:

För mer information, kontakta gärna:

För ytterligare information, kontakta gärna: Stefan Björklund, professor vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid medicinsk fakultet, Umeå universitet
E-post: stefan.bjorklund@medchem.umu.se
Tel: 090-786 67 88

Redaktör: Michael Nordvall