"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-29

Examensarbete om marksanering belönas

NYHET Sandra Karlsson belönas av nätverket Renare Mark för sitt examensarbete om sanering av förorenad mark. Examensarbetet är utfört vid kemiska institutionen i samarbete med Marksaneringscentrum Norr (MCN).

Sandra Karlsson kommer att ta emot priset och presentera sitt arbete vid nätverkets seminarium i Uppsala den 30 mars. I motiveringen framhålls att examensarbetet har stort värde för branschen och håller mycket hög kvalitet.

Sandra Karlsson utförde sitt examensarbete vid miljökemi, kemiska institutionen i samarbete med Marksaneringscentrum Norr. Titeln är ”Mobility of PAHs and Oxy-PAHs in Contaminated Soil”. Med hjälp av olika laktester undersökte hon polycykliska aromatiska kolväten, så kallade PAH:er, och deras nedbrytningsprodukters rörlighet i förorenad mark. Miljögifter av det här slaget förekommer på många förorenade platser där stenkolstjära och kreosot har producerats och använts, till exempel vid gasverk och träimpregneringsanläggningar.

PAH:er är både giftiga och cancerframkallande. När de bryts ned bildas olika nedbrytningsprodukter, av vilka oxy-PAH:er visat sig vara mest långlivade och även mycket giftiga. De sprids mycket lätt i miljön, vilket gör det extra viktigt att beakta dem när man gör riskbedömningar i förorenade områden och vidtar saneringsåtgärder.

Prissumman är 15 000 kr. Sandra Karlsson genomförde examensarbetet under sina studier på mark- och miljöprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. I dag arbetar hon på enheten för miljöskydd vid länsstyrelsen i Norrbottens län med att inventera och riskklassa förorenade områden.

För ytterligare information, kontakta:Sandra Karlsson
Telefon: 0920-96342 (jobb)

Redaktör: Karin Wikman