"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-28

Examensarbeten med bredd

NYHET Agila test, Internet of Things, myndigheters it-system och eSport. Bredden är stor när studenter på Informatik presenterar sina examensarbeten.

Sista terminens studenter på Systemvetenskapliga programmet, Digital medieproduktion och Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer har haft en hektisk onsdag då de presenterat sina examensarbeten för varandra och för lärare vid Institutionen för Informatik.

Kommunikation på arbetsplatser, sociala medier i kommuners verksamhet, design och infografik, öppen innovation inom eHälsa och entreprenörskap på internet är några ämnen som studenter berör. 

Det avslutande examensarbetet syftar till att ge studenterna tillfälle till att självständigt och kritiskt fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik. Studenterna väljer ett ämnesområde inom vilket de formulerar ett eller flera kunskapsproblem som de sedan studerar och utreder med en för ämnet och problemet lämplig metod.

Bilden ovan: Hanna Johansson och Pontus Andersson från Digital medieproduktion var två av studenterna som presenterade sina examensarbeten.
 

Redaktör: Mikael Hansson