"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-08

Examensdags för informatik-studenter

NYHET It i bilen, äldres möte med datorer, företag på Facebook och it-support i kommuner. Många angelägna frågor väcks om hur datorer och internet förändrar vardagsliv när it-studenter vid Umeå universitet lägger fram sina examensarbeten.

När studenter från Institutionen för informatik lägger fram sina examensarbeten berör deras studier ofta mycket vardagsnära och angelägna frågor om hur människors vardag och företagens verksamheter påverkas av ny digital teknik.

It-support i kommuner, hur företag använder Facebook, surfplattor för yngre elever i skolan, it i bilen, datorspel, smartphone-applikationer, äldres upplevelser av datorisering är bara några av de många frågor som lyfts fram av studenterna som kommer från Systemvetenskapliga programmet, Digital medieproduktion och Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer.

Personer med afasi

Under Informatiks Studentkonferens, fredag 8 juni, presenteras sammanlagt 25 olika examensarbeten. Bland de studenter som lägger fram och försvarar sina examensarbeten finns Ida Renström och Olof Sandén, från programmet Digital medieproduktion. De har valt att studera hur personer med afasi kan använda sig av digitala sociala nätverk som stöd för bättre kommunikation. Här nedan svarar Ida Renström på några frågor om examensarbetet som fått titeln Att designa användargränssnitt för äldre människor med afasi.

Hur kan it-lösningar stötta afatiker i deras vardagsliv?
Ida Renström:
Det kan stödja dem i många sammanhang. Dels i direktsamtal, dels för att öva upp sin egen läs- och skrivförmåga. Många upplever även att tekniken kan vara en ”sporre” att komma igång igen och acceptera sin nya livssituation. Det finns många olika typer av IT-stöd till människor med afasi, de finns många för direktsamtal men vi har studerat ett socialt nätverk som heter ModernFamilies.

Hur ska utvecklare tänka när de bygger system för afatiker?
Ida Renström:
De bör utgå från användaren och dennes behov. Förutsättningarna kan variera beroende på vilket system utvecklarna vill bygga men de generella principerna som vi kommit fram till är tydliga och igenkänningsbara ikoner samt ett avskalat gränssnitt utan onödiga komponenter.

En konsekvent layout och design är också viktig för att undvika förvirring. Många med afasi har problem med att komma ihåg lösenord och skriva dem och därför bör man minska på textinmatning. Om systemet kräver inloggning kan ansiktsinloggning vara till hjälp.

En kombination av fler sinnen underlättar också förståelsen för en person med afasi. Därför kan eventuella tjänster och funktioner som ökar förståelsen vara talsyntes, videosamtal, fotografier, bilder, kunna rita, skriva och lyssna på meddelanden.

Systemet måste också gå att styra med bara en hand eftersom höger arm kan bli paralyserad i samband med afasi.

Vad har varit mest lärorikt med uppsatsskrivandet?
Ida Renström:
Framförallt har det varit intressant att få studera så nära inpå de direkta användarna. Det har varit jätteroligt att träffa alla vi intervjuat och observerat i vårt arbete. Jag har upplevt ett stort stöd och intresse från de människor vi träffat, och de märks att applikationer till människor med kognitiva nedsättningar ligger i tiden.

Självständigt och kritiskt arbete

Det avslutande examensarbetet syftar till att ge studenterna tillfälle till att självständigt och kritiskt fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik. Studenterna väljer ett ämnesområde inom vilket de formulerar ett eller flera kunskapsproblem som de sedan studerar och utreder med en för ämnet och problemet lämplig metod. Examensarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport som presenteras vid en studentkonferens, i år 2012 äger den rum fredag den 8 juni.

För den som vill studera hur tidigare examensarbeten från Informatik ser ut finns de publicerade i Universitetsbibliotekets publiceringsdatabas Diva.

Bilden ovan: Olof Sandén och Ida Renström försvarar sitt examensarbete om it-stöd för äldre människor med afasi.

Redaktör: Mikael Hansson