"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-07

Examensdags för skolledare på nytt rektorsprogram

NYHET I vår examineras de första grupperna som gått det nya nationella rektorsprogrammet. Den 8–10 maj i Haparanda avslutar trettio skolledare den treåriga utbildningen, som genomförts av Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

År 2009 startade det nya rektorsprogrammet – en statlig treårig uppdragsutbildning som bedrivs på sex olika lärosäten och numera är obligatorisk för alla nyanställda rektorer. Under våren ska rektorer och skolledare som färdigutbildats vid Umeå universitet berätta om sina examinationsarbeten för sina närmaste chefer.

Drygt hundratrettio skolledare har redan examinerats i Båstad och i Umeå, och den 8–10 maj är det dags för ett trettiotal skolledare från Norrbotten och norra Västerbotten att avsluta sin utbildning på Hotell Cape East i Haparanda. På tisdag från kl. 12.45 väntas en handfull skoldirektörer, förvaltningschefer, skolchefer och utvecklingssamordnare komma för att lyssna på skolledarnas presentationer.

Examinationsarbetena handlar om strategier för verksamhetsutveckling för en ökad måluppfyllelse, och några rubriker är: Infärgning som metod för att motivera eleverna, Utveckla undervisningen i matematik f-åk 4, Pedagogernas roll i barnens lärande, Trampar på i gamla hjulspår – Hur särskolans kunskapskultur påverkar likvärdig utbildning.

Media är välkomna att intervjua rektorerna om deras examinationsarbeten.

Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet bedriver rektorsprogrammet i Skåne och i de fyra nordligaste länen. Den treåriga utbildningen omfattar tre områden: juridik och myndighetsutövning, mål och resultatstyrning samt ledarskap. För att få gå programmet måste du vara skolledare, det vill säga ha anställning som rektor, biträdande rektor eller förskolechef med ansvar för läroplansstyrd verksamhet.

För mer information, kontakta:

Kerstin KolamCentrum för skolledarutveckling, Umeå universitetTelefon: 070-620 8004
Mail: kerstin.kolam@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall