"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-08

Examinerade Umeåkemister får jobb

NYHET 224 av 241 Umeåstudenter som tagit examen i kemi de senaste fem åren har i dag arbete. Prognoser tyder dessutom på att kemisternas arbetsmarknad kommer att förbättras. Det senaste året har antalet platser som anmälts till Arbetsförmedlingen i Sverige ökat med nästan 50 %.

– Vi har anat att arbetsmarknaden för våra kemister ser väsentligt bättre ut än genomsnittet. Nu har vi siffror på att så också är fallet, säger Åsa Nson-Lindgren, prefekt vid den kemiska institutionen, den institution som genomfört enkätundersökningen.

Sex av de 241 examinerade kemisterna har fortsatt att studera. Enbart elva av dem är arbetssökande, vilket motsvarar 4,5 %. Detta kan jämföras med den genomsnittliga andelen arbetslösa samt andelen inom program eller åtgärder inom samtliga yrkesområden som ligger på 7,6 % i riket. De examinerade kemistudenterna finns i dag spridda över hela landet och använder sina kunskaper i kemi på ett högst varierande sätt – allt från ren laboratorieverksamhet till kvalificerade konsultjobb. Exempel på arbetsplatser är Akzo Nobel, GE Helthcare, M-real och länsstyrelser runtom i Sverige.

Intresset för att studera kemi har minskat i hela landet och kemiutbildningarna vid Umeå universitet har inte varit något undantag. I höstas påbörjade endast fyra studenter kemistprogrammet och civilingenjörsprogrammet i teknisk naturvetenskaplig kemi gjorde nollintag på grund av för få sökande.
– Resultaten av vår enkät ger en motbild till de siffror som många förknippar med arbetslöshet bland akademiker. Med tanke på det låga antal som nu studerar naturvetenskapliga ämnen och stora pensionsavgångar i industrin bör arbetsmarknaden bli lysande om bara några få år, säger Åsa Nson-Lindgren.

Enkäten har gått ut till de 253 studenter som tagit examen mellan år 2000 och 2005. 95,3 % av dem har besvarat enkäten. Studenterna kommer ursprungligen från Kiruna i norr till Simrishamn i söder. Dessutom finns studenter med internationell gymnasieexamen, från t.ex. Iran.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Nson-Lindgren, prefekt vid den kemiska institutionen Telefon: 090 - 786 99 39
E-post: ann@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman