"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-22

Expertis i biologi från Umeå universitet i mark- och miljödomstolen

NYHET Tre medarbetare och två numera pensionerade kollegor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap har utsetts till särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

Pär Byström, Roland Jansson och Christer Nilsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet har av Domarnämnden förordnats till särskilda ledamöter med kompetens inom havs- och vattenmyndighetens verksamhetsområde.

Numera pensionerade Sten Backlund och Bertil Brånin, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet har av Domarnämnden förordnats till särskilda ledamöter med kompetens inom Naturvårdsverkets verksamhetsområde.

Alla fem personer är utsedda för perioden 1 januari 2012 till 31 december 2015. De är inte anställda vid domstolen, utan tjänstgör efter kallelse.

Den 2 maj 2011 bildades fem mark- och miljödomstolar samt en Mark- och miljööverdomstol. De nya domstolarna är särskilda domstolar inom den allmänna domstolsorganisationen. De är lokaliserade och en del av tingsrätterna i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund.

Till domstolarna knyts efter nominering särskilda ledamöter som är experter inom olika områden. Det gör att de nya domstolarna får en avsevärd kompetensförstärkning jämfört med tidigare.

För mer information, kontakta gärna:

Christer Nilsson, professor i landskapsekologiTelefon: +46 90 7866003
E-post: christer.nilsson@emg.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh