"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-24

Externa granskare lovordar KBC-satsningen

NYHET Under fem år har Umeå universitet satsat på Kemiskt Biologiskt Centrum. Externa granskare bedömer satsningen som mycket lyckad och att den starkt bidrar till universitetets framgång och synlighet inom naturvetenskap. De rekommenderar fortsatt stöd till samarbetsprojektet.

Samarbetet över institutionsgränser vid Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) har nyligen utvärderats av en extern utvärderingsgrupp bestående av professorerna Stefan Nordlund, Stockholm universitet och Susanne Widell, Lunds universitet. Deras slutsats är att KBC-satsningen varit mycket lyckad och starkt bidragit till framgångarna inom kemi och ”life science” i Umeå. Speciellt lyfter man fram satsningen på postdoktorer, verksamheterna inom forskarskolan och teknikplattformarna.

KBC omfattar åtta institutioner och avdelningar från tre olika fakulteter vid Umeås två universitet (Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet). Under fem år med start år 2007 har ett ökat samarbete mellan de ingående enheterna stimulerats genom bidrag från Umeå universitet.

Medlen har använts till att bygga upp och organisera gemensamma teknikplattformar, ordna workshops och konferenser, förbättra både intern och extern information samt att utveckla serviceverksamheten för de anställda. Man har även inrättat en gemensam forskarskola med stöd från Vetenskapsrådet och fördelat resurser från Kempestiftelserna för ett postdoktorprogram med samarbete över institutionsgränserna som ett krav.

De sex gemensamma teknikplattformarna är centrala i satsningen. Att forskarna har tillgång till den allra senaste forskningsinfrastrukturen betyder mycket för teknisk-naturvetenskaplig fakultet poängterar Åsa Rasmuson-Lestander, dekan vid fakulteten.

– Mycket av den apparatur som behövs för att bedriva framgångsrik forskning är så pass dyr att inte en enskild forskningsgrupp har råd att upprätthålla den bredd av tekniker som behövs. Därför är det ett framgångsrecept att flera institutioner går ihop och ser till att det finns ett tillräckligt stort underlag för att hålla igång teknikplattformar, säger hon.

Hon menar också att gränsöverskridande forskning tenderar att bli mer kreativ och långsiktigt framgångsrik.

Utvärderingsgruppens förslag är att KBC-satsningen ska få fortsatt stöd för att ytterligare utveckla och stärka den vetenskapliga miljön, såväl forskningen som utbildningen på forskarnivå.

– Den positiva utvecklingen av KBC-miljön har bara varit möjligt genom aktiv medverkan av alla representanter i den samordnande KBC-gruppen samt ledare och medarbetare vid KBC: s institutioner och avdelningar. Jag hoppas att vi med den mycket positiva utvärderingen nu kommer ha stöd för vidareutveckling och nya satsningar, säger Per Gardeström, vetenskaplig samordnare för KBC.

Foto: Johan Gunseus
Bildtext: Per Hörstedt undervisar Sergey Miroshnichenko, postdoktor vid Umeå Plant Science Centre, på en kurs i forskarskolan vid KBCs Elektronmikroskopi-plattform.

KBC gruppen består av:

Per Gardeström, professor, vetenskaplig samordnare för KBC, Umeå Plant Science Centre UPSC, institutionen för fysiologisk botanik, UmU
Marianne Sommarin, professor, föreståndare för KBC forskarskola, Umeå Plant Science Centre, institutionen för fysiologisk botanik, UmU
Richard Bindler, professor, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, UmU
Stefan Björklund, professor, prefekt, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, UmU
Torbjörn Lestander, docent, enheten för biomassateknologi och kemi BTK, SLU
Göran Samuelsson, professor, prefekt, institutionen för fysiologisk botanik, UmU
Mats Tysklind, professor, ställföreträdande prefekt, kemiska institutionen, UmU
Bernt Eric Uhlin, professor, föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, och The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden MIMS, UmU
Gunnar Wingsle, professor, Umeå Plant Science Centre UPSC, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU
Thomas Wågberg, lektor, institutionen för fysik, UmU
Susanne Wiklund Lindström, lektor, enheten för energiteknik och termisk processkemi ETPC, UmU

Läs hela rapporten på:

Utvärdering av Kemiskt Biologiskt centrum vid Umeå universitet

För mer information kontakta gärna:

Per Gardeström, vetenskaplig samordnare för KBC Telefon: 090-786 54 22
E-post: per.gardestrom@plantphys.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh