"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-25

"Extreme makeover" för Umeå flygplats?

NYHET Umeå flygplats har ett spännande samarbete med Designhögskolan i Umeå för att bli trevligare, kundvänligare och attraktivare. Måndagen den 28 maj redovisas de första resultaten.

Umeå flygplats har haft en mycket god utveckling de senaste åren och antalet resenärer har ökat stadigt. Men det är trångt. Den ursprungliga terminalen – byggd 1961 – var aldrig dimensionerad för de flöden av människor som passerar genom flygplatsen idag. Bara sedan år 2003 har antalet resenärer ökat med nära 100 000.

– Under de senaste tio till femton åren har de publika miljöerna på mindre och medelstora flygplatser utvecklats mycket begränsat, säger flygplatschef Karin Larsson-Tängdén.

Att hitta en affärsmodell som fungerar för attraktiv shopping och annan service har varit svårt. Ett steg i arbetet att göra Umeå flygplats attraktivare och trevligare för resenärerna är det nyligen inledda samarbete mellan Umeå flygplats och Designhögskolan i Umeå. Tio entusiastiska studenter arbetar med utveckling av de publika ytorna på flygplatsen. Utmaningen ligger i att göra flygplatsen trevligare, kundvänligare och attraktivare.

– Detta tio veckor långa projektet är en riktig utmaning för studenterna eftersom fokus är inriktat på resenärernas totala upplevelse av flygplatsen, där både nya informationstjänster och -produkter samt omstrukturering av flygplatsens allmänna rum har behandlats, säger programledaren Niklas Andersson från Designhögskolan.

– För att förstå resenärernas upplevelser och latenta behov har den internationella studentgruppen använt sig av en ny typ av videobaserad etnografisk designmetodik för att följa resenärer under sin vistelse på Umeå flygplats och man har även inbjudit ett drygt tiotal resenärer som har aktivt tagit del i framtagningen och utvärderingen av flera av de nya designförslagen, fortsätter han.

Samarbetet med Designhögskolan är en del av konceptet Attractive Airport som just nu förädlas inom Luftfartsverket. Det innebär i korthet att göra flygplatsen till en spännande mötesplats. Projektet är ett samarbete mellan Umeå kommun, Umeå universitet och Umeå flygplats.

Resultaten kommer att presenteras vid två tillfällen: den 28 maj kl 9.00-16.00 och den 30 maj kl 8.30-10.30 på Designhögskolan. Delar av resultatet kommer också att ställas ut i samband med Designhögskolans examensutställning den 4-15 juni alla dagar kl 13.00 - 17.00.

För mer information kontakta: Karin Larsson-Tängdén, flygplatschef
Telefon: 070-639 61 02

Niklas Andersson, Designhögskolan Programansvarig för masterprogrammet i interaktionsdesign
Telefon: 070-6670863

Redaktör: Karin Wikman