"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-27

Få med förtur återanställs – och färre kan det bli!

NYHET Trots att det finns regler om företrädesrätt blir få arbetstagare återanställda, och enligt arbetsgivarna beror det på otillräcklig kompetens. Umeåforskaren Carin Ulander-Wänman menar att det rättsliga skyddet för arbetstagarna kan försvagas ännu mer framöver.

Carin Ulander-Wänman vid Umeå universitet har i sin avhandling undersökt företrädesrättsreglernas innehåll, hur reglerna fungerar i praktiken och hur framtiden ser ut på området. Hon menar att företrädesberättigade arbetstagare har en svag rättslig position, och är underordnade både arbetsgivarens och den fackliga organisationens prioriteringar och beslut.

En arbetstagare som förlorat sitt arbete på grund av arbetsbrist ska vanligtvis få företräde till ny anställning hos den tidigare arbetsgivaren. Reglerna utgör en av hörnpelarna i Lagen om anställningsskydd.

Resultaten i avhandlingen visar att få arbetstagare med företrädesrätt blir återanställda, och enligt arbetsgivarna beror det oftast på att arbetstagaren har otillräckliga kvalifikationer. Arbetsgivare är i princip skyldiga att erbjuda anställda kompetensutveckling, men den enskilde arbetstagaren kan inte kräva kompetensutveckling av en viss omfattning, med en viss inriktning eller på en viss nivå.

De flesta arbetsgivare anser att bestämmelserna om företrädesrätt utgör ett hinder för flexibilitet och rekrytering av önskad kompetens i företagen. Enligt Carin Ulander-Wänman pågår ett skifte i synsätt inom EU när det gäller arbetstagarnas anställningstrygghet. Tryggheten för anställda handlar inte längre om livslånga anställningar hos en arbetsgivare, utan kan nås genom att arbetstagare blir mer anpassningsbara vid förändringar.

En av slutsatserna i avhandlingen är enligt Carin Ulander-Wänman att om det finns en politisk ambition att skydda etablerade arbetstagares anställningsbarhet, måste det ske förändringar eller kompletteringar i juridiken i syfte att stärka den enskilde arbetstagarens position.

Fredagen den 30 maj försvarar Carin Ulander-Wänman, Juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Företrädesrätt till återanställning.

Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal S 205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är docent Susanne Fransson, Göteborgs universitet.

För mer information, kontakta: Carin Ulander-Wänman, Juridiska institutionen Umeå universitet 090-786 71 15, 070-370 56 86 carin.wanman@jus.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson