Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 sep, 2017

Få unga väljer högre studier

NYHET Ungdomar i Västerbotten ligger efter övriga landet när det gäller att påbörja högre studier. År 2016 var andelen 19-åringar som hade inlett högskolestudier 9,9 procent vilket ska jämföras med 12,8 för riksgenomsnittet. Bland 24-åringar hade 39,3 procent av västerbottningarna inlett högskolestudier, jämfört med 43,6 procent av riksgenomsnittet. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet.

– Vi vet sedan tidigare att ungdomar, framför allt i glesbygdskommuner, ligger efter när det gäller att gå vidare till högre studier. Det är ett mönster som avspeglas i princip i hela riket och Västerbotten är inget undantag. För att klara kompetensförsörjning och arbetstillfällen är det viktigt att vi fortsätter att förstärka och utveckla de insatser vi gör när det gäller breddat deltagande, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitet.  

Universitets- och högskoleämbetet konstaterar att skillnaderna mellan kommunerna i Sverige när det gäller andel som påbörjade högskolestudier under 2016 var stora. Mellan 0 och 27 procent påbörjade högskolestudier senast vid 19 års ålder, respektive mellan 16 och 81 procent senast vid 24 års ålder. Kvinnornas övergångsfrekvens var högre än männens totalt, men skillnaden mellan könen varierade mycket och i en del kommuner var männens övergångsfrekvens högre.

– Generellt ser vi att kvinnor genomgående är överrepresenterade och det gäller även i norra Sverige. Att nå grupper som traditionellt inte söker sig till högskoleutbildning är inte bara en fråga för Umeå universitet utan även för kommuner, landsting och privata aktörer i hela regionen, säger Heidi Hansson.

Läs analysen från Universitetskanslersämbetet

För mer information, kontakta gärna:

Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet med ansvar för utbildningTelefon: 090-786 56 49
E-post: heidi.hansson@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz