"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-09

Facken kan påverka hur de skildras i medierna

NYHET Strategier för att påverka nyhetsrapporteringen har blivit en del av den fackliga verksamheten. En avhandling från Umeå universitet visar hur fackföreningsrörelsen har försökt påverka vad som blir till nyheter och på de problem man har stött på i detta arbete.

Hur har LO och medlemsförbunden försökt möta en allt mer medialiserad samhällsdebatt? Vilka möjligheter men också begränsningar står fackföreningsrörelsen inför i arbetet som med att påverka vad som blir till nyheter och hur dessa ser ut? Det är frågor som står i centrum för Jesper Enboms avhandling om hur så kallad "news management" blivit en del av den fackliga verksamheten. Avhandling belyser också de problem som fackföreningsrörelsen stöter på i detta arbete.

– Problemen har inte minst blivit tydliga när man försökt värja sig mot negativ publicitet i samband med något en facklig företrädare sagt eller gjort, säger Jesper Enbom. Ett aktuellt exempel är kritiken mot Wanja Lundby Vedin för hennes agerande i AMF:s styrelse.

Enboms doktorsavhandling visar på en rad paradoxer som fackföreningsrörelsen ställs inför i sina kontakter med massmedierna, till exempel svårigheterna att fatta beslut genom långa demokratiska processer när massmedierna önskar snabba svar. Ett annat problem är att de fackliga organisationerna riskerar att framstå som Goliat i kamp mot David när de kämpar för medlemmarnas rätt till kollektivavtal även i småföretag.

Avhandlingen bygger på intervjuer med pressansvariga på LO och dess medlemsförbund samt en genomgång av fackliga dokument.

Fredagen den 12 juni försvarar Jesper Enbom, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap med titeln Facket i det medialiserade samhället – En studie av LO:s och medlemsförbundens tillämpning av news management. Disputationen äger rum kl 10.00 i Hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Sigurd Allern, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

E-publicerad avhandling.

För mer information, kontakta gärna Jesper Enbom på
e-post eller telefon: 070-27 47 500.

Redaktör: Helena Vejbrink