"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-05

Fakultetstrio fick prestigefyllda priser

NYHET Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund har delat ut medaljer och priser till nio svenska forskare för insatser i botanik, zoologi, geologi, naturvetenskap eller matematik. Hela tre av pristagarna tillhörde teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet.

Forskarna från Umeå universitet som fick utmärkelser var:

*Professor Stefan Jansson om forskning i vid bemärkelse om hur växter fungerar.

*Professor emeritus Lars Ericson om växtarters förekomst med hänsyn till vegetationens utseende.

*Professor emeritus Ingemar Renberg om sedimentstudier över hur naturen och miljöer har utvecklats under de senaste tiotusen åren.

Övriga pristagare var professor Hilde Nybom, Sveriges Lantbruksuniversitet i Kristianstad, bär- och växtförädling, professor Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet, ärftlighet och naturlig selektion i marina miljöer med utnyttjande av modern DNA-sekvensering, professor Dan-Eric Nilsson, Lunds universitet, djurens ögon och synsinne, professor emeritus Per-Ingvar Brånemark, Göteborgs universitet, hur metallen titan kan utnyttjas för implantering av tänder och för skapande av konstgjorda leder, professor och vd Rickard Öste, Aventure AB, utveckling av havremjölk, professor Kurt Johansson, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, slumpmässiga mönster, som har visat sig vara av stort intresse i tillämpningar i fysik, statistik, och delar av matematiken.

Prissumman uppgick sammanlagt till 3 700 000 kronor. Kungliga fysiografiska sällskapet är en av Sveriges äldsta akademier. Årshögtiden då prisutdelningen skedde var den 241:a i ordningen sedan starten 1772.

Foto: Fotoakuten

Redaktör: Ingrid Söderbergh