"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-13

Får 1,2 miljoner och Cambridgevistelse

NYHET Berit Åström, institutionen för språkstudier, har tilldelats ett europeiskt Marie Curie-stipendium för sitt forskningsprojekt om socialiserande skildringar av kvinnor genom litteraturhistorien. EU-stipendiet är på 1,2 miljoner kronor och inkluderar ett år som gästforskare i Cambridge.

Berit Åström kommer att forska under ett år vid Anglia Ruskin University i Cambridge, Storbritannien, med början i augusti 2011. Hennes pågående forskningsprojekt Transhistorical Tropes of Female Subordination handlar om vissa teman som återkommer i den västerländska litteraturen.

Om forskningsprojektet

En otrevlig och kärlekslös make eller pojkvän kan omvändas genom tålmodig väntan. En mans mentala smärta är mer intressant än en kvinnas fysiska lidande. En god mor är en död mor. Dessa är tre teman som ständigt återkommer i samtida litteratur och film, men de har långa rötter bakåt i litteraturhistorien och de bär på ett socialiserande budskap. De är grundade i ett antagande att kvinnor, deras kroppar och deras behov är underordnade män, och de presenterar förebilder och exempel på hur samhället ska organiseras och kvinnor konstruera sin identitet.

Projektet tar sin avstamp i samtida texter som den amerikanska TV-serien Supernatural (2004-) och Cormac McCarthys bok The Road (2009) och spårar troperna bakåt genom litteraturhistorien. I projektet analyseras vilka antaganden om genus och samhälle som temana bekräftar och återskapar. Tidigare forskning som gjorts på dessa teman har tenderat att studera dem ur ett kort tidsperspektiv, där man antar att de är kopplade till specifika historiska förhållanden. Denna studie analyserar dem ur ett längre perspektiv, där till exempel frånvaron av mödrar i texterna inte enbart blir en fråga om att de speglar en påstådd verklighet där många kvinnor dör i barnsäng, utan också en fråga om det patriarkala samhällets konstruktion av föräldraskap, där en far alltid är viktigare än en mor.

På ytan är de tre temana inte förenliga med hur vi i vårt samhälle ser på samspelet mellan kvinnor och män. Samtidigt reproduceras de ständigt i olika texter, vilket tyder på att de ändå tilltalar läsare och tittare och det är därför viktigt att lyfta fram och ifrågasätta dem och de budskap de innehåller.

Kontaktinformation

Berit Åström, institutionen för språkstudier, Umeå universitet
E-post: berit.astrom@engelska.umu.se
Tel: 090-7866235

Redaktör: Helena Vejbrink