"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-01

Får pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för sina avhandlingar

NYHET Coppélie Cocq och Solbritt Hellström, som båda disputerade vid institutionen för språkstudier under förra året, prisas nu av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur för sina avhandlingar.

Priserna delas ut vid Akademiens högtidssammanträde fredagen den 6 november 2009 kl. 17.00 i Uppsala slott. Förutom äran ingår en prissumma på 25.000 kr.

Solbritt Hellströms doktorsavhandling Att vänja sig till det svenska språket. Studier av en individuell skriftspråklig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok 1636-1668 undersöker en individuell skrivares utveckling mellan dansk och svensk skriftnorm och belyser ortnamns och personnamns ställning i skriftsystemet. Läs om avhandlingen

Coppélie Cocqs doktorsavhandling Revoicing Sámi narratives. North Sámi storytelling at the turn of the 20th century studerar den nordsamiska berättartraditionen och hur sägnerna aktualiserat frågor om relationer inom och utanför samhället samt stärkt, utvecklat och bevarat gruppens identitet. Läs om avhandlingen

Redaktör: Helena Vejbrink