"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-21

Får stipendium för urfolksforskning i Australien

NYHET Historiker Per Axelsson, Centrum för samisk forskning, får stipendium av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, för en vistelse som gästforskare under ett år i en framstående forskargrupp vid University of Melbourne, Australien.

Fil dr Per Axelsson, Centrum för samisk forskningStipendiet om 570.000 kronor möjliggör ett års vistelse vid Centre for Health and Society, School of Population Health, University of Melbourne.

Knuten till en forskargrupp inriktad mot levnadsförhållanden bland urfolk och majoritetsbefolkning kommer Per Axelsson att fortsätta utveckla sin nuvarande forskning om urfolksdemografi och koloniseringens inverkan på mortalitet och hälsa. Australien länge haft en framskjuten roll inom området och forskarna och den forskning som bedrivs vid detta center håller yppersta internationella klass.

Forskningsvistelsen kommer påbörjas under 2011. Det huvudsakliga syftet är att fördjupa den kontakt och det samarbete som nyligen initierats, inom framförallt tre områden: • Studier av mortalitet och befolkningsförändringar under tryck från kolonisationen, • Urfolksdemografi som eget forskningsområde, samt
• En gemensam internationell ansökan till Australiens forskningsråd (ARC)

Per Axelsson var en av de forskare som 2008 erhöll karriärbidraget Young Researcher Award, Umeå universitets satsning på yngre forskare med lovande karriär.

Kontaktinformation Fil dr Per Axelsson, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet
per.axelsson@cesam.umu.se
090-786 71 95

CeSam, Centrum för samisk forskning vid Umeå universitetCentre for Health and Society, School of Population Health, University of Melbourne.FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Redaktör: Helena Vejbrink