"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-20

Färg på linsen bara viktig vid tidigare besvär i gula fläcken

NYHET För äldre personer som vid undersökning inför gråstarrsoperation har förändringar i gula fläcken i ögat finns anledning vid starroperation att välja en plastlins som blockerar kortvågigt blått ljus. För andra spelar däremot inte valet av lins någon roll. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Det går att se en viss skillnad i hur förändringar i gula fläcken utvecklas beroende på vald linstyp men bara för personer som redan innan gråstarrsoperationen har förändringar. Val av lins vid gråstarrsoperationen har däremot ingen betydelse för patienter med i övrigt friska ögon eller andra ögonsjukdomar som tex glaukom eller diabetes, säger Inger Westborg, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Inger Westborg i en registerbaserad studie analyserat patienter som efter gråstarrskirurgi utvecklar behandlingskrävande åldersförändringar i gula fläcken. Syftet är att se vilka riskfaktorer före och under gråstarroperationen som kan påverka risken att utveckla åldersförändringar i gula fläcken och om typ av inopererad plastlins kan innebära en skyddande effekt. Underlaget har varit alla patienter som var registrerade i Svenska Nationella Katarakt Registret under 2010–2017 och Svenska Makula Registret. Data från före och under gråstarroperationen mellan patienter som senare inte behövt, respektive de som behövt behandling för åldersförändringar i gula fläcken jämfördes.

Grå starr, katarakt, innebär att ögats lins är grumlig. Gråstarr är en vanlig orsak till synnedsättning hos den äldre befolkningen i hela världen. Kataraktkirurgi, gråstarrsoperation, åtgärdar detta genom att den grumlade linsen byts ut mot en konstgjord helt genomskinlig lins av plast. Den näst vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre är åldersförändringar i ögats gula fläck, makuladegeneration. En ny behandlingsmetod som kom 2007 har förbättrat möjligheten för drabbade patienter att behålla synen. Behandlingen består av injektioner av läkemedel i ögat. Det har diskuterats vilken påverkan en gråstarrsoperation kan ha för utveckling av åldersförändringar i gula fläcken.

De riskfaktorer man i studien kunde se för åldersförändringar i gula fläcken mer än ett år efter kataraktoperation är kvinnligt kön och hög ålder. Patienter med åldersförändringar i gula fläcken som fanns före gråstarroperationen, har mindre risk att behöva behandling av gula fläcken om man under gråstarroperationen använder en plastlins som hindrar osynligt blått kortvågigt ljus.

I en annan studie i avhandlingen analyserades vårdrutiner både under och efter modern gråstarroperation ur ett patientsäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Resultatet visar att det inte innebär någon försämrad prognos att avstå från återbesök efter okomplicerad gråstarrsoperation för patienter som inte har någon annan samtidig ögonsjukdom. Underlaget i den studien var alla patienter med grå starr som under ett års tid opererades vid Sunderby sjukhus, där rutinen var inget återbesök, vilket jämfördes med alla som under samma tid opererades vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där rutinen var ett återbesök efter operation.

Inger Westborg arbetar som överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har tidigare utbildat sig i Norrbotten till specialist inom ögonsjukdomar.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Inger Westborg
Telefon: 070-6898498
E-post: inger.westborg@akademiska.se

Text: Ola Nilsson

 

 

Om disputationen

Inger Westborg, Institutionen för klinisk vetenskap, försvarar fredag 23 november sin avhandling med titeln: Säkerhet och effektivitet i gråstarrskirurgiprocessen. (Engelsk titel: Safety and efficacy in the cataract surgery process). Opponent: Björn Johansson, docent, ögonsjukdomar, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Huvudhandledare: Eva Mönestam. Tid: Kl. 9.00. Plats: Tandläkarhögskolan, Norrlands Universitetssjukhus, hörsal D, Unod T9, plan 9.