"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-13

Farliga ämnen i fokus vid katastrofövning i Umeå

NYHET En lastbil med farligt gods välter. En smutsig bomb exploderar. Mjältbrandsbakterier sprids. Ett kärnkraftverk havererar. Sådana händelser inträffar sällan, men om de väl inträffar krävs mycket goda rutiner för räddningsarbetet. Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet forskar om hur man bäst hanterar sådana situationer. På tisdag omsätts teori i praktik under en simulerad katastrof i Umeå.

Den 18 mars arrangerar Europeiska CBRNE-centret en övning för räddningspersonal i Umeå. Övningen ingår i forskningsprojektet PRACTICE (Preparedness and resilience against CBRN terrorism using integrated concepts and equipment) som går ut på att förbättra förmågan att planera för, reagera på, och återhämta sig från, incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) ämnen.

Övningen är utformad som ett live-scenario där deltagarna får öva på att praktiskt ta hand om skadade, sanera och kommunicera under en simulerad katastrof där ett farligt ämne utgör hotet. Deltagarna är yrkesaktiva inom polis, ambulans och räddningstjänst, samt studenter inom samma områden.

– Den här träningen är ganska unik. Det är förhållandevis ovanligt att öva på händelser med farliga ämnen, säger Peter Johansson, övningsledare och projektledare vid Europeiska CBRNE-centret.

Syftet med övningen är att utvärdera ett CBRN-övningsmaterial som tagits fram under projektet. Under övningen i Umeå visar deltagarna sina ursprungliga färdigheter. Sedan följer några veckors träning med övningsmaterialet. Därefter genomförs samma övning på nytt i Sandö utanför Kramfors i början av maj. Där mäts så träningens effekt.

Övningsmaterialet består av diverse krishanteringsverktyg, till exempel saneringsprocedurer och kommunikationsmanualer, som har länkats ihop i en verktygslåda. Verktygslådan är en mjukvaruprodukt som fungerar som en support. Vid en krishändelse loggar användaren in och fyller i den tillgängliga informationen om händelsen. Verktygslådan förser då användaren med förslag på verktyg som kan användas och åtgärder som bör vidtas. Tanken är att verktygslådan ska göra krishanteringen enklare även för icke CBRN-tränad personal.

PRACTICE koordineras av Europeiska CBRNE-centret och är ett samarbete mellan 25 organisationer från 11 länder. Projektet baseras på idén om en gemensam europeisk standard för planering och beredskap för räddningsinsatser vid CBRN-händelser.

Projektet bygger på en förståelse för att sättet att hantera en CBRN-händelse på är universellt och inte bundet av nationella särdrag. Genom att förstå och sätta fokus på den reaktion, de uppgifter och de funktioner som är nödvändiga att utföra före, under och efter en CBRN-händelse kommer fragmenteringen att minska och motståndskraften mot CBRN-incidenter att öka på såväl nationell nivå som EU-nivå, säger Dzenan Sahovic, föreståndare för Europeiska CBRNE-centret.

Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram och har en budget på 11,7 miljoner Euro.

Media är välkomna att delta i en guidad visning av området under övningen. Samling vid entrén till Polishögskolan, Umestan, tisdag 18 mars kl 08.00. Intervjuer ges efter övningen i mån av tid.

Läs mer om PRACTICE 

Bildtext: Övningen är utformad som ett live-scenario där deltagarna får öva på att praktiskt ta hand skadade, sanera och kommunicera under en simulerad katastrof där ett farligt ämne utgör hotet. Foto: West Midlands Police

För mer information, kontakta gärna:

Peter Johansson, övningsledare och projektledare Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitetTelefon: +46 70 697 22 41
E-post: peter.johansson@cbrne.umu.se

Dzenan Sahovic, föreståndare Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitetTelefon: +46 73 073 53 03
E-post: dzenan.sahovic@cbrne.umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog