"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-08-10

Färre dödsfall i hjärnblödning i Norrland – men av skilda skäl för män och kvinnor

NYHET Antalet dödsfall i hjärnblödning årligen minskar hos både män och kvinnor i norra Sverige – men av olika skäl. Det redovisar forskare vid Umeå universitet i American Heart Associations tidskrift Stroke.

Det gäller s.k. subaraknoidalblödning (SAH), när ett blodkärl på hjärnans yta brister och blödningen uppstår mellan hjärnhinnorna. Den här typen av hjärnblödning kan inträffa i alla åldrar och mer än en tredjedel av de drabbade avlider kort tid efter insjuknandet.

Studien ingår i det internationella hjärt- och kärlforskningsprojektet MONICA, där norra Sverige, dvs. Norrbottens och Västerbottens län, är ett område. Forskarna har via data från det befolkningsbaserade registret analyserat de totalt 984 fall av subaraknoidalblödning som noterats i och utanför sjukhusen mellan 1985 och 2000. I huvudsak omfattar registret åldrarna 25–74 år.

Tidigare resultat har visat att norra Sverige, tillsammans med Finland, har högsta risken för insjuknande i subaraknoidalblödningar bland de centra som deltagit i WHO:s MONICA-projekt. Nästan dubbelt så många insjuknade i norra Sverige jämfört med Göteborg (ett annat MONICA-centrum) och övriga Europa.

Den aktuella studien har följt trender i insjuknande och död under en längre tid. Under de 16 studerade åren minskade antalet dödsfall årligen i denna typ av hjärnblödning stadigt hos både män och kvinnor, men orsakerna skilde sig: Männens statistik förbättrades eftersom allt färre insjuknade, medan kvinnorna visade en större förmåga att överleva sin hjärnblödning.

Bland de drabbade under 75 år avled 36,5% av männen och 35% av kvinnorna inom 28 dagar. Bland de som var 25 år eller äldre insjuknade enligt studien 13,3 per 100 000 män och 24,4 per 100 000 kvinnor under perioden. Dessa skillnader motiverar nu ytterligare studier.
– Vi måste försöka ta reda på dels varför risken att drabbas har minskat för män men inte för kvinnor, dels varför kvinnor har bättre överlevnad, kommenterar Birgitta Stegmayr, ledare för MONICA-projektet i norra Sverige.

Artikelförfattare är, förutom Stegmayr, Marie Eriksson och Kjell Asplund, alla vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Mer upplysningar:

Docent Birgitta Stegmayr, enheten för medicin, tel. 090-785 14 28; epost: Birgitta.Stegmayr@medicin.umu.se

Stroke, Jul 2004; 10.1161/01.STR.0000138451.07853.b6.

Artikeln kan läsas via AHA:s webbplats stroke.ahajournals.org

Redaktör: Hans Fällman