"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-14

Färre försöksdjur tack vare ljuskänslig kamera

NYHET Färre försöksdjur och förbättrad forskningskvalitet. Det blir resultatet när molekylärbiologer vid Umeå universitet nu köper in en ljuskänslig kamera tack vare ett bidrag på 3,6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Det ställs ökade krav på att mängden försöksdjur ska minska och att mer etiskt försvarbara metoder ska användas vid djurförsök. Under senare år har nya tekniker och instrument utvecklats som gör det möjligt att kontinuerligt följa bakteriella infektioner, t.ex. salmonella och kolera, i försöksdjur utan att djuret behöver avlivas.

Principen för den nya teknologin bygger på att mikroorganismer skräddarsys för att få bakterier att skicka ut ett synligt ljus som kan fångas upp av en mycket ljuskänslig kamera. Sådana bakterier är relativt enkla att konstruera och kan formas så att de inte påverkar den sjukdomsframkallande förmågan. Genom att infektera försöksdjur med självlysande bakterier kan infektionsförloppet följas av en mycket ljuskänslig fotomultiplikator, som fångar upp ljus från bakterierna.

– Kameran är så känslig att den kan ”se igenom” djuret förutsatt att mängden bakterier är tillräckligt hög. Tack vare den här tekniken går det att följa infektionen i samma mus under flera dagar, eller t.o.m. månader, utan att djuret behöver avlivas, säger Hans Wolf-Watz, professor i molekylärbiologi och huvudsökande.

Målet med forskningen är att öka kunskapen om hur bakterier orsakar sjukdom. Det ökar möjligheterna att i framtiden kunna skapa nya eller smartare läkemedel. Bakom ansökan står förutom Hans Wolf-Watz även professor Bernt Eric Uhlin, professor Sven Bergström, professor Maria Fällman, docent Debra Milton och docent Sun Nyunt Wai, samtliga institutionen för molekylärbiologi samt professor Anders Sjöstedt, institutionen för klinisk bakteriologi. Forskarna är verksamma inom Umeå universitets starka forskningsområden Infektionssjukdomar och Biologisk kemi.

För ytterligare information, kontakta: Hans Wolf Watz, profsessor vid institutionen för molekylärbiologi Telefon: 090-785 25 30, 070-65 20 652
E-post: hans.wolf-watz@molbiol.umu.se

Redaktör: Karin Wikman