"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-07-12

Färre män med prostatacancer skelettröntgas i onödan

NYHET Allt färre män i Sverige som drabbats av prostatacancer genomgår skelettröntgen i onödan. Antalet undersökningar av skelettet på män med lågrisktumörer i prostatan har minskat tiofaldigt under 2000-talet. Det visar en studie vid Umeå universitet gjord i samarbete med forskare i Uppsala och New York.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland svenska män. Om cancern sprider sig är det vanligast att det bildas tumörer i skelettet. I det Nationella prostatacancerregistret, NPCR, registreras alla undersökningar av skelettet bland män som diagnosticeras med prostatacancer. Undersökningen sker vanligen med scintigrafi, en isotopundersökning av hela skelettet som avslöjar ben i omvandling, ett tecken på spridning av cancern.

– I början av 2000-talet skelettundersöktes nästan hälften av alla män med prostatacancer av lågrisktyp, trots att risken för metastaser är nästan obefintlig bland dessa män som diagnosticerats mycket tidigt med en liten tumör i prostata med liten elakhetsgrad och lågt PSA-värde, säger Pär Stattin, professor i urologi vid Umeå universitet som lett studien.

Under 2000-talet har NPCR verkat för att minska antalet onödiga undersökningar genom att informera om att skelettundersökningar i denna patientgrupp inte behövs. Alla svenska sjukhus har dessutom fått årlig information om antalet onödiga undersökningar. Det har lett till att antalet onödiga skelettundersökningar minskat tiofaldigt mellan 1998 och 2009, från 45 procent till 3 procent.

Antalet män i Sverige som diagnosticeras med lokaliserad prostatacancer och framförallt lågrisktumörer har ökat drastiskt under 2000-talet. Samtidigt har andelen som har skelettmetastaser när de får sin cancerdiagnos har under samma tid halverats, från 20 procent till 10 procent. Mer än hälften av män som diagnosticeras med prostatacancer har i dag små tumörer där risken för skelettmetastaser är nästan obefintlig.

I USA pågår just nu en kampanj, ”Choosing wisely”, där man försöker minska antalet onödiga undersökningar och behandlingar av cancerpatienter, och där har just skelettundersökning av män med lågrisk prostatacancer valts som ett exempel där man kan avstå från undersökning utan att ge avkall på vårdkvalitet.

I den aktuella undersökningen som publiceras i vetenskapstidskriften Journal of the National Cancer Institute framhålls det svenska initiativet som ett exempel på hur kvalitetsregister kan bidra till bättre sjukvård med mindre resursåtgång, men utan försämring av vårdkvaliteten. Studien är ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Umeå universitet, Uppsala universitet och New York University.

– Det är roligt att se att vårt trägna arbete ger resultat och extra roligt att vi får uppmärksamhet i USA som ett exempel på att svensk sjukvård kan vara ett föredöme, säger Pär Stattin.

Originalartikel:
Prostate cancer imaging trends after a nationwide effort to discourage inappropriate prostate cancer imaging. D Makarov, S Loeb, D Ulmert, L Drevin, M Lambe, P Stattin. Journal of The National Cancer Institute. July 12, 2013 online.

Högupplöst foto av Pär Stattin

Pär Stattin är för närvarande gästforskare vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York och nås enklast via e-post.

För mer information, kontakta gärna: Pär Stattin, professor i urologi, Umeå universitet Telefon: +1 646 735 8223, +1 917 698 9403
E-post: par.stattin@urologi.umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog