"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-28

Färre utbildningar ger minskat söktryck

NYHET Minskat antal sökande generellt till universitet och högskolor bryter mönstret med de senaste årens återkommande ökningar för Umeå universitet. Samtidigt som fler verkar vilja bli lärare.

En av förklaringarna till de generella minskningarna efter vårens ansökningar är att lärosätena dragit ned på utbildningsutbudet inför hösten 2015 och att antalet sökande till program och kurser därmed minskar. Trots detta har Umeå tillsammans med Uppsala, Stockholm och Göteborg, flest sökande totalt. Sedan tidigare har det även varit lätt att se hur de stora årskullarna av tidiga 90-talister inte längre märks lika tydligt i statistiken. I år minskar till exempel antalet 19-åringar bland de sökande med 11 procent. Något som delvis förklaras av att den årskullen minskat med sex procent jämfört med förra året.

Från att de senaste åren haft en stadig uppgång av antalet sökande handlar det alltså om en minskning för Umeå universitet. Från 61 011 sökande höstterminen 2014 till 58 434 höstterminen 2015. Även antalet förstahandssökande minskar från 10 596 till 10 068.

– Även om vi minskar vårt utbildningsutbud, så är ett stort antal sökande något vi alltid eftersträvar. Årets nedgång är dock inget dramatiskt. Vi analyserar nu siffrorna noggrannare, även om det egentligen är först när studenter antagits och framförallt när de kommit på plats i höst som vi kan säga något om hur läget faktiskt ser ut, säger Anders Fällström, prorektor, och fortsätter:

– Mycket glädjande är det att bl.a. flera specialistsjuksköterskeprogram och några lärarprogram ökat rejält.

Anders Fällström påpekar också att det inte är någon stor förändring bland vilka som är de mest populära programmen hos dem som sökt sig till Umeå universitet, enligt följande ordning: läkarprogrammet, socionomprogrammet, vårdadministrativaprogrammet, sjuktköerskeprogrammet och juristprogrammet.

Även om det i år skett en viss neddragning när det gäller utbudet av lärarutbildningar vid lärosäten generellt, så ökar alltså antalet sökande till lärarprogrammen i Umeå. Maria Löfgren, rektor vid Lärarhögskolan, pekar särskilt på en utbildning:

– Det som verkligen är positivt är att andelen förstahandssökande till ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet ökat andelen förstahandssökande med 34 procent i jämförelse med föregående år.

Siffror som i sammanhanget som också går att utläsa från Universitets- och högskolerådets (UHR) sammanfattning pekar på en ökning när det gäller antalet program och kurser som leder till yrkesexamina. Till exempel civilingenjörer (10 %), sjuksköterskor (4 %), socionomer (1 %).

När det kommer till könsfördelningen bland de sökande var 62 procent kvinnor och 38 procent män, vilket är samma siffror jämfört med höstterminen 2014.

Redaktör: Per Melander