"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-12

Fattig för att man blir sjuk

NYHET Joacim Rocklöv och Curt Löfgren, forskare/lektorer vid medicinska fakulteten, föreläser på Bildmuseet söndag den 18 oktober, i samband med utställningen Mien Meo Mieng/Samtida konst från Vietnam.

Framtidens utmaningar i Vietnam

18 oktober 2015, kl. 14.00–15.00

Klimatförändringar ur ett hälsoperspektiv. Folkhälsoforskaren Joacim Rocklöv, föreläser om klimatförändringar i Vietnam ur ett hälsoperspektiv.

Joakim Rocklöv är universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, och forskar om hur klimatförändringar påverkar hälsa i låg- och medelinkomstländer, i bland annat Vietnam. Mycket tyder på att effekterna av klimatförändringar blir större i sådana länder, samtidigt som de har sämre underlag och ekonomiska resurser för att kunna förutsäga, förebygga och åtgärda problemen.

Joakim Rocklöv leder ett forskningsprojekt om metoder för att bygga upp lokal forskningskompetens och främja åtgärdsplaner mot de hälsorisker som följer av ett förändrat klimat i Vietnam och Indonesien.

Fattig för att man blir sjuk

18 oktober 2015, kl. 15.00–16.00

Om katastrofala sjukvårdsutgifter i Vietnam. Folkhälsoforskaren Curt Löfgren, föreläser om bland annat konsekvenserna av höga privata sjukvårdskonstnader i Vietnam.

I många låg- och medelinkomstländer betalas sjukvården när man använder den, kontant direkt ur plånboken. Den sjukes egen kostnad för behandling av allvarliga sjukdomar och olyckor kan bli mycket hög, motsvarande flera årslöner. I Vietnam har problemet varit särskilt stort.

Curt Löfgren är universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Han disputerade förra året på en avhandling med titeln "Katastrofala hälso- och sjukvårdsutgifter i Vietnam. Studier av problem och lösningar."

Bildmuseet

Redaktör: Lena Åminne