"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-13

Fel om pedagogik vid Umeå universitet i DN

NYHET I ledaren ”Forskarnas skolsvek” i Dagens Nyheter påstås det attpedagogik är nedlagt som självständigt ämne vid Umeå universitet. Det är ett felaktigt påstående.

Pedagogik finns kvar som ett eget ämne och kan utgöra huvudämne i en kandidat- eller magisterexamen (dvs. A-D-nivå).
Ämnet ingår därutöver i samtliga lärarutbildningsprogram, programmet för personal- och arbetslivsfrågor, psykologprogrammet, beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer samt i polisutbildningen.

DN:s ledare ”Forskarnas skolsvek

Redaktör: Carina Dahlberg