"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-01

Felaktigt veckade former av SOD1 orsakar nervdöden vid ALS?

NYHET Vad som dödar de motoriska nervcellerna vid ALS är fortfarande okänt. Lösliga former av felaktigt veckat superoxiddismutas-1 (SOD1), ett litet enzym som bryter ner syreradikaler, har hittats i förhöjda nivåer i det område av nervsystemet som drabbas. SOD1 skulle kunna vara del av sjukdomsförloppet och mål för framtida behandlingar.

Per Zetterström.
(öppnas i nytt fönster)

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig, dödlig sjukdom som drabbar 250 svenskar varje år. Vid ALS dör motorneuronen, de nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr kroppens muskler. De flesta som drabbas är i 60-årsåldern och de avlider oftast när andningsmusklerna drabbats efter ett par års sjukdom. Det har länge varit känt att ALS kan vara ärftligt, och cirka 10 % av de drabbade har nära anhöriga med sjukdomen. Mutationer i flera olika gener har identifierats som orsak i dessa fall.

Den första genförändringen som hittades hos ALS-patienter var i SOD1. Studier av SOD1 från patienter och transgena möss som uttrycker muterat SOD1 har visat att enzymet förlorar sin struktur och bildar aggregat (klumpar ihop sig) i celler i ryggmärgen. Dessa aggregat uppkommer sent i sjukdomsprocessen och visar att SOD1 som förlorat sin normala struktur är inblandat i ALS.

Per Zetterströms avhandling visar att små, lösliga former av felaktigt SOD1 förekommer från födseln till döden i alla undersökta musmodeller för ALS. De högsta nivåerna finns i ryggmärgen, det organ som är mest drabbat i mössen. Mängden av det felaktiga SOD1 i ryggmärgen kan korreleras till livslängden hos de olika musmodellerna och indikerar att det kan vara direkt inblandat i sjukdomsprocessen. Det felaktigt veckade SOD1-proteinet saknar flera viktiga komponenter som normalt stabiliserar SOD1 och förekommer i flera former, bland annat bundna till så kallade chaperoner som har till uppgift att ta omhand om felaktiga proteiner i cellen. Det lösliga, felaktiga SOD1-proteinet är ett förstadium till aggregaten som ses i sena stadier av sjukdomen.

Felaktigt SOD1 hittades också för första gången i ryggmärgsvätskan från ALS-patienter. Nivåerna var väldigt låga och inte högre i ALS-patienter än i kontrollpersoner med andra neurologiska sjukdomar. Det skulle dock kunna betyda att felaktigt SOD1 tar sig ut ur celler och kan vara inblandat i sjukdomens spridning från kroppsdel till kroppsdel. I framtiden skulle behandlingar som riktar sig just mot felaktigt veckat SOD1 kunna vara effektivt för att bromsa och kanske stoppa sjukdomen.

Per Zetterström är uppvuxen i Uppsala och flyttade till Umeå för civilingenjörsstudier 1999. Han är doktorand vid Inst. för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi. För mer information, kontakta gärna Per Zetterström på telefon 090-785 29 50 mobiltelefon 073-641 61 09
e-post per.zetterstrom@medbio.umu.se

Fredag 9 september försvarar Per Zetterström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Misfolded Superoxide Dismutase-1 in Amyotrophic Lateral Sclerosis (Svensk titel: Felveckat superoxiddismutas-1 i amyotrofisk lateralskleros).
Disputationen inleds klockan 9.00 i sal Betula, by. 6M, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Lawrence J. Hayward, Associate Professor vid University of Massachusetts Worcester Campus, Neurology.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43898

Redaktör: Bertil Born