"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-23

”Felveckningssjukdomar” – från orsak till behandling

NYHET Den 28 januari presenterar Umeå universitet delar av den forskning som bedrivs om felveckade proteiner och de sjukdomar som är kopplade till detta, t.ex. ALS, Alzheimers och Skelleftesjukan.

– Det kommer att bli väldigt spännande eftersom vi kommer att ta upp allt från hur proteiner fungerar till hur man behandlar sjukdomar som t.ex. Skelleftesjukan. Det sträcker sig alltså från atomnivå till klinisk nivå, säger Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi och en av arrangörerna.

Syftet med seminariedagen är att ge olika forskargrupper vid Umeå universitet möjlighet att ta del av sina kollegors senaste rön och visa på den bredd som finns inom detta fält. Det är när proteiner i vår kropp bildas eller när de ska brytas ner som balansen kan störas och proteinerna kan då klumpa ihop sig och bilda s.k. amyloider. Sådana strukturer finns till exempel i hjärnan hos människor med Alzheimers sjukdom.

Vid Umeå universitet bedrivs forskning inom ett brett fält och från många olika infallsvinklar för att förstå vad som ligger bakom den här typen av sjukdomar och hur de kan behandlas.

Forskningen är bl.a. en del av Umeå universitets starka forskningsområden ”Biologisk kemi” och ”Nervsystemet”. Intresserade journalister hälsas välkomna att delta under dagen.

Program finns på: www.chemistry.umu.se Tid: 28 januari kl 8.30-16.30
Plats: Stora hörsalen, KBC-huset, Umeå universitet

För ytterligare information

Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi Telefon: 090-786 69 25, 070-397 90 97
E-post: fredrik.almqvist@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman