"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-03-31

Fem framtidsutbildningar till Lycksele

NYHET Företrädarea för Umeå universitet och Lycksele lärcentrum informerar allmänhet och press om de utbildningar som ges i Lycksele med start hösten.

Informationsträffen hålls torsdagen 1 april kl 18.00–20.00.

Plats: Umeå universitetets lokaler på Norra Torggatan 12 i Lycksele.

Umeå universitet ger till hösten fem utbildningsprogram i Lycksele.
– Så många högskoleutbildningar har aldrig någonsin startats samtidigt i Lycksele, berättar Anna Norberg, platsansvarig för Umeå universitet i Lycksele.

Utbildningarna svarar mot inventerade behov i regionen och speciellt roligt är det engagemang som både näringsliv och offentliga organisationer uppvisar. Utbildningarna har utvecklats och utformats utifrån ett samverkansperspektiv och har en unik profil. Till varje utbildning finns en eller flera referensgrupper med branschföreträdare med lokal eller regional anknytning.

Samverkan mellan Umeå universitet och Lycksele kommun/kommunalförbundet Akademi Norr har fortlöpt under flera år. Eva Wiberg, utbildningskonsulent på Lycksele kommunala lärcentrum förklarar:
– Mitt arbete går ut på att se till att de som går en högskoleutbildning i Lycksele även har en realistisk chans att få arbete på orten. Vi vill ju att högskoleutbildning i Lycksele i slutänden ska leda till tillväxt i inlandet.

Kontaktperson:

Anna Norberg, platsansvarigUmeå universitet i LyckseleTel: 0950-162 70, 162 72Mobil:0702-11 74 75
E-post: anna.norberg@univex.umu.se – info@lycksele.umu.se

Läs mer på www.lycksele.umu.se

Bakgrund

Umeå universitet har egna utbildningslokaler i Lycksele sedan hösten 2000. För närvarande (vt 2004) finns där cirka 110 programstudenter fördelade på sjuksköterskeprogrammet med IT-profil, socionomprogrammet, produktionsingenjörsprogrammet, lärarprogrammet för verksamhet inom förskola och förskoleklass och Skidakademin.

Universitetslärarna reser från universitetets institutioner i Umeå till Lycksele eller undervisar via distansöverbryggande teknik (videokonferans, streaming media, internet-plattform etc.). Platsansvarig för Umeå universitet i Lycksele är Anna Norberg.

Utbildningar som ges i Lycksele med start höstterminen 2004

GIS-ingenjör med tillämpning inom turism, 120 p, högskoleingenjörsprogram

Hela programmet ges i Lycksele med lokal lärare på plats. GIS är en teknik för analys av digitala kartor. Det är en ung vetenskap som expanderar kraftigt både i Sverige och internationellt, och årligen upptäcks nya tillämpningsområden. Eftersom GIS kan nyttja olika slags databaser och kombineras med mobiltelefoni, GPS, handdatorer, databaser och webpublicering används tekniken av alla branscher, både offentliga och kommersiella företag. Turism/besöksnäringen har nationellt identifierats som tillväxtbransch. GIS används för att framställa intelligenta kartor, för analys av efterfråge- och besöksmönster och val av etableringsorter. Denna inriktning ges i Lycksele.

GIS-ingenjör med inriktning mot logistik ges parallellt i Örnsköldsvik.

Programmets inriktningar är unika i Sverige.

Ansvarig institution: Institutionen för biologi, miljö- och geovetenskap. Utbildningen ges i samverkan med bl a Örnskölsviks kommun, Lycksele kommun, Akademi Norr.

Entreprenörskap i nätverkssamhället, 80 p

Hela kurspaketet ges i Lycksele, internetbaserat. I kurspaketet fokuseras speciellt IT-användningens betydelse för olika möjligheter att bedriva affärsverksamhet. Kurserna behandlar hur informationsteknik kan användas i verksamhetsuppbyggnad och verksamhetsutveckling. I samband med detta behandlas hur tekniken kan användas för att stödja människor som samarbetar och för gruppbaserat lärande. Vidare behandlas entreprenörens roll och hur företagande-processen sker, d.v.s. vilka faser som ett företag utvecklas i, samt de framväxande mönster av IT-användning som i grunden påverkar förutsättningarna för organisationers handlingar och utveckling. Några exempel på sådan IT-användning är affärssystem, agenter, Customer Relationship Management, digitala handelsplatser, mikrobetalningar och mobila tjänster.

Ansvarig institution: Institutionen för informatik. Utbildningen ges i samverkan med Akademi Norr

Livsmedelsprogrammet, 80 p

Hela programmet ges i Lycksele, internetbaserat. Livsmedelsprogrammet är en tvåårig yrkesutbildning som ger grundläggande kunskaper i förädling av råvaror och hantering av mat samt kunskaper i produktionsteknik och ekonomi. Dessa kunskaper kvalificerar för arbete inom branscher med livsmedelsanknytning. De branschinriktade specialkurserna ger erbjuder möjligheten att läsa en inriktning mot särskilda områden, t ex. bageri, mejeri eller charkuteri.

Ansvarig enhet: Resturanghögskolan. Programmet är framtaget i samverkan med bl a Akademi Norr, Skeria Utveckling, branchföreträdare.

Skidakademin

Kurserna ges på distans med samling växelvis i Lycksele, Tärnaby och Sollefteå. Samtliga kurser ges på halvfart för att möjliggöra att högskolestudier kan kombineras med träning och tävling på elitnivå, företrädesvis längdskidor, alpint och skidskytte. Kurser som ges kommande år inom ramen för Skidakademin är Idrottsmedicin 5 p, Kost och idrott 5 p och Projekt: organsiering, ledning och styrning 5p.

Ansvariga institutioner respektive: Inst för idrottsmedicin, Inst för kostvetenskap, Inst för företagsekonomi. Programmet ges i samverkan med Akademi Norr.

Socionomprogrammet, 80+60 p

Första två åren ges i Lycksele, internetbaserat, därefter 3 terminer i Umeå. Inriktning Socialt arbete, inriktning Social omsorg eller inriktning Socialpedagogik.Programmet har gemensam ingång för samtliga tre inriktningar. Utbildningen har lokal handledare på plats i Lycksele.

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete. Utbildningen ges i samverkan med Akademi Norr.

Redaktör: Carina Dahlberg