"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-14

Fem huvudkandidater till posten som rektor vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitets rekryteringsgrupp har arbetat intensivt under hösten med ta fram en grupp huvudkandidater till posten som rektor vid Umeå universitet. Ett tjugotal personer har förekommit i diskussionerna – personer som alla är väl meriterade. Rekryteringsgruppen har nu bedömt att det finns fem huvudkandidater.

Dessa fem personer (två interna och tre externa) kommer att kallas till intervjuer av rekryteringsgruppen under januari månad. Efter dessa intervjuer, och sedvanlig referenstagning, kommer rekryteringsgruppen att avgöra, vilka som går vidare för intervju av hörandeförsamlingen.

De fem huvudkandidaterna är (i bokstavsordning):

Håkan Billig: Professor i fysiologi vid Göteborgs universitet och huvudsekreterare vid det medicinska ämnesrådet vid Vetenskapsrådet.

Lena Gustafsson: Professor i bioteknologi vid Chalmers tekniska högskola och vice generaldirektör vid Vinnova.

Erik Höglund: Professor i maskinteknik tillika prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Britta Lundgren: Professor i etnologi och dekanus vid den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet.

Marianne Sommarin: Professor i växtbiokemi vid Umeå universitet samt vicerektor med ansvar för forskningsfrågor vid Umeå universitet.

Fakta: Rekryteringsgruppen utgörs av ledamöter i universitetsstyrelsen och består av Birgitta Johansson-Hedberg (ordförande, tillika ordförande i universitetsstyrelsen), Peter Kopelman, Åsa Gunnarsson, Hans Wolf-Watz, Amanda Irgum, Erik Wallin och Barbro Biström. Universitetsdirektör Lars Lustig fungerar som gruppens sekreterare och administrative samordnare. Hörandeförsamlingen består av 64 personer (32 lärare/forskare, 16 övriga anställda och 16 studenter). Hörandeförsamlingen är den grupp med vilken samråd sker inför utseendet av rektor.
Universitetsstyrelsen fattar beslutet om vem som föreslås bli ny rektor. Regeringen fattar det formella beslutet på styrelsens förslag. En universitetsrektor förordnas normalt sett för en period om sex år med möjligheten till tre års omförordnande.

Kontaktpersoner:
Mer information kan lämnas av rekryteringsgruppens ordförande Birgitta Johansson-Hedberg. Information om praktiska frågor kring rekryteringsprocessen kan lämnas av universitetsdirektör Lars Lustig.

Birgitta Johansson-Hedberg, rekryteringsgruppens ordförande
Mobil: 0702-18 02 83

Lars Lustig, universitetsdirektör

e-post:lars.lustig@adm.umu.se Tel: 090-786 97 97
Mobil: 073-620 50 01

Redaktör: Carina Dahlberg