"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-01

Fem kapitel om konst

NYHET Välkommen i höst till en introduktion i samtidskonst som utgår från konstverken i Bildmuseets utställningar – en allmän introduktion för en nyfiken publik.

Kursen är ett samarbete med Folkuniversitetet. Det krävs inga förkunskaper, men upplägget bygger på ett aktivt deltagande där vi i grupp samtalar kring olika teman inspirerade av konstverken. Genom samtal och övningar skapar vi förhållningsätt till konsten som ger möjlighet till en personlig tolkning och upplevelse.

Kursen har ingen särskild kurslitteratur, men vi kommer att ge enklare övningar mellan träffarna samt läsa tidningsartiklar och texter som delas ut under kursens gång.

Kursen går varannan torsdag med start 13 september. En timme presentation – fika – en timme samtal. Den leds av Cecilia Andersson, museiintendent, och Lisa Lundström museiintendent pedagogik, båda Bildmuseet.

Träff 1, 13 september
Samtida uttryck – idébaserad konst (Dada, surrealism, pop, modernism)

Träff 2, 27 september
Samtida uttryck – video och foto

Träff 3, 11 oktober
Samtida uttryck – installationskonst

Träff 4, 25 oktober
Konstens gränser – vad är konst? Medskapande betraktare

Träff 5, 8 november
Samtidskonstens scener – biennaler, demokratiseringsmedel, postkolonialism, etnisk identitet

Redaktör: Helena Vejbrink