"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-18

Fem olika nationaliteter på Umeå läkarutbildnings termin 5

NYHET Umeå läkarprograms femte termin har under hösten utökats med inte mindre än tio utbytesstudenter från fyra olika länder. Kursen ”Sjukdomslära, symtom och diagnostik” läses i dagsläget av studenter från Ecuador, Frankrike, Italien, Tyskland – och Sverige.

Hösten 2003 införde läkarutbildningen undervisning på engelska på två hela terminer, termin 5 och termin 11. Termin 5 ges på engelska under höstterminen, termin 11 under vårterminen. Syftet är att kunna erbjuda fler icke svensktalande utbytesstudenter studietid i Umeå. Därmed möjliggörs för svenska studenter att läsa delar av utbildning vid något av de universitet som Umeå universitet har utbytesavtal med, varifrån de inresande studenterna kommer. Utbytesavtalen förutsätter i de flesta fall ömsesidighet.

Studenter som sökt och antagits till termin 5 på läkarutbildningen hösten 2006 kommer från Ecuador, Frankrike, Italien och Tyskland. Det är utbytesstudenter inom utbytesprogrammen Erasmus och Linnaeus-Palme. Detta är "all time high" vad gäller antalet utbytesstudenter på en och samma termin.

– Det är glädjande att så många studenter vill komma hit och studera, säger Anita Elmqvist, internationell samordnare vid medicinska fakulteten. Det innebär att vi också kan låta fler av våra egna studenter åka utomlands.

Det är inte bara Läkarprogrammet som har internationella samarbetsavtal. En förteckning över medicinska fakultetens samarbetsuniversitet återfinns här:

Kontaktpersoner

Ordförande i Programkommittén för läkarutbildningen, Marie Bixo tel. 090-785 21 40 Kurssamordnare termin 5, Göran Brattsand tel. 090-785 12 37
Internationell samordnare Anita Elmqvist tel. 090-786 71 82

Studenter: Utbytesstudent Katrin Heuburger (Tyskland) tel. 0730-42 66 90 Utbytesstudent Davide Basso (Italien) tel. 010-35 72 10 Utbytesstudent Florian Godard (Frankrike) e-post: florian.godard@caramail.com Utbytesstudent Denise Romaro (Ecuador) e-post: ddena81@gmail.com
Karin Joenväärä (Sverige) e-post: kanjoa02@student.umu.se, tel. 0730-34 03 63

Redaktör: Bertil Born