"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-15

Fem personer godkända i första omgången av kunskapsprovet för läkare

NYHET Vid Umeå universitet har nu en första grupp genomfört första och andra delen av ett nytt kunskapsprov för läkare med utbildning utanför EU/EES. Läkarprogrammet vid Umeå universitet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram kunskapsprovet där dels ett teoretiskt delprov och dels ett praktiskt delprov prövar de kunskaper och färdigheter som krävs för att få en svensk läkarlegitimation.

Fem av åtta personer som den 7 december gjorde det andra praktiska delprovet fick godkänt. För dem väntar nu en kurs i författningskunskap och sedan sex månader praktisk tjänstgöring innan Socialstyrelsen har underlag för att utfärda en läkarlegitimation. De personer som inte fick godkänt på det praktiska delprovet har ytterligare en chans på sig inom 2 år från att de skrev provets första teoretiska del. Vad gäller det första teoretiska delprovet så ges tre chanser till godkänt, också inom 2 år från första skrivtillfället.

Innan provdeltagarna kan göra det praktiska delprovet måste de skriva godkänt på det teoretiska delprovet. När det teoretiska delprovet genomfördes för första gången vid Umeå universitet den 22 oktober deltog 58 prövande. Då blev nio personer (16 procent) godkända och av dem valde åtta personer att göra det praktiska delprov som erbjöds i december. Nästa provtillfälle för det teoretiska delprovet är 21 januari och 23-24 mars för det praktiska delprovet.

Magnus Hultin

– När första kunskapsprovet nu är genomfört har vi noggrant granskat resultaten och bett en extern grupp sakkunniga att se över frågorna och resultaten. Vi ser att provet är svårt. Men precis som med det tidigare kunskapsprovet för läkare, det så kallade Tule-provet, och även för högskoleprovet, förväntar vi oss att provdeltagare blir varma i kläderna efter första gången. Jag tror därför att vi kommer att få se en högre andel som får godkänt andra gången, säger Magnus Hultin, som är ansvarig för kunskapsprovet.

Om kunskapsprovet för läkare

Kunskapsprovet, som ska erbjudas fyra gånger per år, har konstruerats för att med stickprov pröva om den sökande har de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att få en svensk läkarlegitimation. Kunskapskraven utgår från målen som specificeras dels för svensk läkarexamen och dels i målbeskrivningen för AT-läkartjänst. Provet kommer på sikt också att erbjudas på fler orter. Det praktiska delprovet i mars 2017 ges vid Göteborgs universitet.

Avtalet mellan Socialstyrelsen och Umeå universitet omfattar utformning, genomförande och finansiering av ett nationellt standardiserat kunskapsprov för läkare med legitimation från länder utanför EU/EES-området. Huvudmålsättningen är att skapa ett robust och säkert program för kunskapsverifiering för att ge läkare möjlighet att komma i arbete. Avtalet löper fram till 31 december 2017, med möjlighet till tre års förlängning.

Mer information om kunskapsprov för läkare med utbildning utanför EU/EES: http://www.kunskapsprov.umu.se/

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Hultin, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitetTelefon: 090-786 9109
E-post: magnus.hultin@umu.se

Redaktör: Daniel Harju