"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-09

FemHum-symposium 3-4 oktober 2019

NYHET Den 3-4 oktober 2019 höll nätverket FemHum ett symposium om feministisk humorforskning. Plenarföreläsare var Karin Milles, lektor vid Södertörns högskola, ett av de stora namnen inom språk och kön-forskningen.

Det feministiska humorforskningsnätverket FemHum startades i Umeå våren 2018 av Hanna Söderlund, Maria Berge, Mia Svensson och Katarina Kärnebro. Nätverket träffas och har textseminarier och presenterar material för varandra ca tre gånger per termin. Nu har de också genomfört en första nationell nätverksträff.

- Det var jättekul att det förutom humorforskare från Umeå universitet kom deltagare ända från Lunds universitet och även från Södertörns högskola och Mittuniversitetet i Sundsvall, berättar nätverkets kontaktperson Hanna Söderlund.

Plenarföreläsningen gick under titeln Från samtalsstilar till slidkransar och cisnormativitet. Språk och kön-forskningen nu och då och fungerade som utgångspunkt för vad feminismen kan sägas ha bidragit med inom språkforskningen.

- Under vår runda-bords-session diskuterade vi främst den feministiska humorforskningen här och nu men också framtida projekt och samarbeten. Planen är att nätverket ska vara livaktigt och växa med fler symposier framöver. Det finns också planer på medverkan i internationella humorkonferenser och förhoppningar om en antologi.

Även om FemHum i grundtanken har fokus på feminism finns en idé om att begreppet ska kunna tillämpas brett.

-  Vi har inte gjort en snäv distinktion av feminism eftersom det finns lika många definitioner som det finns människor. Vi tänker istället att det går att analysera humor utifrån olika maktordningsperspektiv. Att använda humor kan ofta vara ett sätt att utöva makt. Den synen skulle jag säga är det som förenar oss i nätverket.

Nätverket har som ambition att knyta fler forskare till sig och välkomnar att man hör av sig.

- Humorforskare som har ett maktperspektiv i sin forskning får gärna höra av sig om de är intresserade av att vara med framöver. Vi välkomnar humorforskare med olika intersektionella perspektiv som etnicitet, funktionsvariationer etc.

Läs mer om nätverket här.