"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-21

Fernströmpris för forskning om det perifera nervsystemet

NYHET Lena Gunhaga vid Umeå universitet, får 2013 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.

Den särskilda priskommittén vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, har utsett Lena Gunhaga till mottagare av Erik K. Fernströms pris 2013 för ”hennes studier som gett viktiga insikter rörande den tidiga utvecklingen av det perifera nervsystemet och de molekylära mekanismer som reglerar den kontinuerliga bildningen av luktnervceller och linsceller under hela vår livstid”.

Enligt prismotiveringen har de studier som Lena Gunhaga leder starkt bidragit till vår nuvarande förståelse av hur det perifera nervsystemet anläggs och förvärvar olika regionala identiteter under tidig fosterutveckling. Lena Gunhaga har också upptäckt en unik molekylär mekanism varigenom exponeringstiden av samma signalmolekyl spelar en nyckelroll i den differentiella specifikationen av linsceller på bekostnad av luktepitelceller. Dessutom har hon identifierat ytterligare molekylära mekanismer som reglerar linsens respektive luktepitelets utveckling, vilka är grundläggande för vår förståelse av hur celler i våra sinnesorgan mognar.

Lena Gunhagas forskning håller en hög internationell kvalitet, vilket tydligt framgår av hennes publikationer i prestigefulla internationella tidskrifter. Hon har som inbjuden författare skrivit flera översiktsartiklar rörande tidig utveckling av sensoriska celler, samt inbjudits som talare vid de internationellt största kongresserna för ögonforskning.

Lena Gunhaga är född 1971, hon disputerade vid 2002 vid Umeå universitet, blev docent i molekylär utvecklingsbiologi vid Umeå universitet 2009 och arbetar numera som universitetslektor vid Umeå center för molekylärmedicin, Umeå universitet. 2009 fick Lena Gunhaga Young Research Award från Umeå universitet och 2013 tilldelades hon Umeå universitets kvinnliga professorsmeriteringsbidrag. Dessutom har hon erhållit forskningsanslag från Vetenskapsrådet, samt från ett flertal nationella stiftelser.

Priset uppmärksammas vid Umeå universitets Årshögtid som i år inträffar lördag den 19 oktober och delas ut onsdag den 6 november vid Lunds universitet. Prissumman är 100 000 kronor.

Lena Gunhaga kan nås på, E-post: lena.gunhaga@ucmm.umu.se
Telefon: 090-785 44 35

Klicka här för att läsa mer om Lena Gunhagas forskning.
Skeppsredare Erik K. Fernströms pris till yngre forskare utdelas årligen vid landets medicinska fakulteter. I Umeå utses pristagaren av en särskild kommitté där dekanus Anders Bergh är ordförande. En förteckning och presentation av tidigare års pristagare finns på webbsidan om pristagare.

Mer information om de prestigefyllda Fernströmprisen finns på Lunds universitets webbplats.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz