"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-22

Fernströmpris för upptäckt om immunförsvaret

NYHET Den särskilda priskommittén vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, har utsett histologen Per-Arne Oldenborg till mottagare av årets Fernströmpris för en internationellt uppmärksammad vetenskaplig upptäckt om hur immunförsvaret fungerar.

Den svåra uppgiften för det mänskliga immunförsvaret är att skydda kroppen mot inkräktare men samtidigt undvika att skada friska celler och vävnader. I frontlinjen finns makrofagerna ("storätarcellerna") som är strategiskt utplacerade i kroppen för att identifiera och förstöra kroppsfrämmande celler samt aktivera övriga delar av immunförsvaret.

Under en period i USA upptäckte Oldenborg en mekanism som hjälper makrofagerna att känna igen kroppsegna celler så att de inte angrips: Alla friska celler i kroppen har på ytan ett äggviteämne, kallat CD47, som fungerar som ett slags ID-bricka. Makrofagerna har på sin cellyta ett annat äggviteämne, SIRPalfa, som kan känna igen och binda till CD47. Främmande celler som invaderar kroppen saknar CD47 och kan därför inte förhindra att makrofagerna bryter ner dem.

Normala kroppsceller har begränsad livslängd och byts hela tiden ut, vilket också är nödvändigt för undvika sjukdom. Oldenborgs forskargrupp har visat att döende celler förlorar sin förmåga att hämma makrofagerna via CD47, vilket naturligtvis underlättar när kroppen ska städa bort dem. Vid s.k. autoimmuna blodsjukdomar fastnar äggviteämnen som är aptitretande för makrofagerna på ytan av friska blodceller. Det medför att makrofagerna börjar bryta ner dem. Också här spelar bromsmekanismen med CD47 en stor roll och det är möjligt att man i framtiden kan dra nytta av detta för att motverka dessa sjukdomar.

Oldenborgs grundläggande upptäckter har rönt stort internationellt intresse och bidragit till fortsatt forskning världen över, vilket resulterat i en rad internationellt betydelsefulla samarbeten, konstaterar priskommittén. Han har på en relativt kort tid och med en stark drivkraft skapat en kraftfull forskning inom ett mycket konkurrensutsatt forskningsfält.

Per-Arne Oldenborg, född 1969 i Örnsköldsvik, har studerat odontologi vid Umeå universitet och disputerade 1998 vid dåvarande Institutionen för histologi med cellbiologi med en avhandling om de vita blodkropparna s funktion vid diabetes. Efter detta arbetade Oldenborg i två år på en postdoktortjänst vid Washington University School of Medicine, St. Louis, USA. Vid återkomsten till Sverige fick han en forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet och sedan två år är han universitetslektor i histologi med cellbiologi vid Umeå universitet.

Kontaktuppgifter:

Docent Per-Arne Oldenborg, inst. för integrativ medicinsk biologi, enheten för histologi med cellbiologi, tel. 090-786 59 74, mobil 0730-548 050, e-post per-arne.oldenborg@histocel.umu.se

Skeppsredare Erik K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare utdelas årligen vid landets medicinska fakulteter.
En förteckning och presentation av tidigare års pristagare finns på www.medfak.umu.se/forskning/pristagare/

Redaktör: Hans Fällman