"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-28

Fernströmpris till bakterieforskare

NYHET Jörgen Johansson, docent vid Inst. för molekylärbiologi vid Umeå universitet, får 2010 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.

Den särskilda priskommittén vid Medicinska fakulteten har utsett honom med motiveringen ”framstående forskning inom området molekylär mikrobiell patogenes”, närmare bestämt för att ha kartlagt och beskrivit de mekanismer på molekylär nivå som gör bakterien Listeria monocytogenes sjukdomsframkallande. Jörgen Johansson har bl.a. upptäckt en termostatliknande funktion hos en RNA-molekyl som gör att Listeria-bakterier känner av att de kommit in i en människa och därmed sätter igång sina sjukdomsframkallande funktioner. Han har publicerat sina internationellt mycket uppmärksammade rön i tidskrifter som Cell och Nature.

Jörgen Johansson disputerade 2000 vid Umeå universitet på en avhandling om genreglering i E. coli-bakterier. Han tillbringade 3 år som postdoktor hos prof. Pascale Cossart vid Pasteurinstitutet i Paris, där han också inledde studierna av Listeria-bakterien. Han återvände 2003 till Umeå universitet och fick en forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet 2004. Sedan dess har han byggt upp en egen, konkurrenskraftig forskargrupp inom Inst. för molekylärbiologi. Han är gruppledare vid MIMS (The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden) och tillhör också UCMR (Umeå Centre for Microbial Research).

Listeria-bakterier förekommer ganska allmänt i naturen och varje människa anses få i sig dem via födan. I de flesta fall uppstår inga problem men en stor dos kan ge sjukdom, framför allt hos personer med försvagat immunförsvar, exempelvis gravida kvinnor. Hos vuxna kan en sådan s.k. listerios yttra sig som en hjärnhinneinflammation eller en allmän infektion (sepsis) med bakteriespridning i blodet. Hos gravida kvinnor kan fostret bli infekterat, vilket kan medföra missfall eller andra allvarliga komplikationer. Listerios behandlas med antibiotika och sjukdomen är anmälningspliktig enligt svensk smittskyddslagstiftning.

För mer information, kontakta gärna docent Jörgen Johansson, Inst. för molekylärbiologi, tel. o90-785 25 35
e-post jorgen.johansson@molbiol.umu.se
Skeppsredare Erik K. Fernströms pris till yngre forskare utdelas årligen vid landets medicinska fakulteter. I Umeå utses pristagaren av en särskild kommitté där dekanus Bengt Järvholm är ordförande. En förteckning och presentation av tidigare års pristagare finns på
http://www.medfak.umu.se/forskning/pristagare/

Se också pressmeddelandet om publiceringen i Cell från november 2009:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid89818