"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-31

Fernströmpris till DNA-forskare

NYHET Andrei Chabes, docent i medicinsk kemi vid Umeå universitet, får 2012 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.

Den särskilda priskommittén vid Medicinska fakulteten har utsett honom för ”framstående och nyskapande forskning över hur DNA-byggstenar reglerar viktiga processer i cellen”.

Enligt prismotiveringen bedriver Andrei Chabes en mycket framgångsrik forskning om hur nivåerna av dNTP (deoxyribonukleotider; de fyra byggstenar som bildar DNA i arvsmassan) regleras i celler och vad som sker när koncentrationen av någon dNTP blir för hög eller för låg. Det här har stor betydelse för överföringen av DNA vid normal celldelning men också för uppkomsten av skador, mutationer, och reparationen av sådana. Studier av dessa grundläggande mekanismer i cellerna ger insikter med betydelse för att exempelvis förstå hur cancer uppstår.

Pristagaren och hans forskargrupp, som huvudsakligen arbetar med celler från bagerijäst, har publicerat sina rön i de främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna, bland andra PNAS, Nature Chem Biol, PloS Genet och EMBO J. Han har också haft flera framgångsrika internationella forskningssamarbeten, bland annat med jästgenetikern Rodney Rothstein vid Columbia-universitetet, USA, som i år utsågs till hedersdoktor vid Medicinska fakulteten.

Andrei Chabes är född 1969 i Sankt Petersburg, Ryssland (dåvarande Leningrad), och avlade masterexamen i biokemi vid Sankt Petersburgs statliga universitet 1993. Efter 10 månader som stipendiat i USA registrerades han 1996 som doktorand vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, där han disputerade 2000. Han var postdoktor vid Cold Spring Harbor Laboratory i USA 2002–2004 och sedan rådsforskarassistent vid institutionen i Umeå fram till 2008, då han anställdes där som forskare. Han blev docent i medicinsk kemi 2009 och har därefter publicerat flera internationellt uppmärksammade upptäckter på sitt forskningsfält.

Prissumman är 100 000 kronor och priset utdelas vid Umeå universitets Årshögtid som i år inträffar lördag 20 oktober.

För mer information, kontakta gärna docent Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik,tel. 090-786 59 37
e-post andrei.chabes@medchem.umu.se

Läs mer om Andrei Chabes’ forskargrupp på hans engelskspråkiga
webbsida

Skeppsredare Erik K. Fernströms pris till yngre forskare utdelas årligen vid landets medicinska fakulteter. I Umeå utses pristagaren av en särskild kommitté där dekanus Anders Bergh är ordförande. En förteckning och presentation av tidigare års pristagare finns på webbsidan
Mer information om de prestigefyllda Fernströmprisen finns på Lunds universitets
webbplats