"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-27

Fernströmpris till fortplantningsforskaren Kui Liu

NYHET Kui Liu, forskare vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet, har tilldelas 2008 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.

Han får priset för att genom flera upptäckter under de senaste åren ha etablerat sig internationellt på området molekylär reproduktionsforskning. När det gäller de signaler som styr funktionen hos äggstockarna är Kui Liu idag en av de världsledande forskarna och har publicerat sig i välrenommerade tidskrifter som Science, Development och Developmental Biology. Han har nyligen fått i uppdrag att beskriva sitt forskningsområde i tidskriften Endocrine Reviews (impact factor 25).

Kui Lius forskning gäller i första hand kvinnlig fortplantning, närmare bestämt de mekanismer på molekylär nivå som styr den tidiga utvecklingen av äggcellen. I början av den här året publicerade han i tidskriften Science en artikel som för första gången beskrev den mekanism som gör att omogna ägg kan ligga sovande i äggstockarna hos små flickor fram till puberten när ägglossningen börjar. Det är en upptäckt med högt medicinskt värde som väckt stort internationell intresse.

Lius forskning kan ligga till grund för nya läkemedel för att ge mer effektiv provrörsbefruktning och mot sjukdomar som innebär att alla ägg mognar ut i förtid. Eftersom mekanismen i princip är gemensam för alla däggdjur öppnar upptäckten dessutom en möjlighet att med provrörsbefruktning rädda utrotningshotade djurarter som har svårt att föröka sig.

Kui Liu kommer från Kina men är forskarutbildad vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Efter doktorsexamen i Umeå 1999 var han postdoktor vid Harvarduniversitetet i USA och senare verksam som forskare vid läkemedelsföretaget Serono innan han återvände till Umeå. I november 2003 fick han en forskarassistentanställning och 2007 en anställning som forskare vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik. Han har där byggt upp en egen framgångsrik forskargrupp och har stora nationella projektanslag, både från Vetenskapsrådet och Cancerfonden.

Skeppsredare Erik K. Fernströms pris till yngre forskare utdelas årligen vid landets medicinska fakulteter. I Umeå utses pristagaren av en särskild kommitté där dekanus Bengt Järvholm är ordförande.
En förteckning och presentation av tidigare års pristagare finns på www.umu.se/medfak/presentation/pristagare.htm

Läs mer om Kui Lius forskning i Umeå universitets projektdatabas: www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=34
Se också pressmeddelandet om artikeln i Science i januari i år: http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid14074

Kui Liu, som är engelskspråkig, besöker närvarande hemlandet Kina och kan möjligen nås via epostadressen kui.liu@medchem.umu.se.

Redaktör: Hans Fällman