"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-09

Fernströmpriset 2011 till infektionsforskare

NYHET Emmanuelle Charpentier, forskningsledare vid the Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå universitet, tilldelas Fernströmpriset 2011.

Text: Bertil Born

Priskommittén beslutade att tilldela dr. Emmanuelle Charpentier skeppsredare Eric K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare” för år 2011 för hennes framstående forskning inom området mikrobiell patogenes. Forskningsområdet syftar till att beskriva hur bakterier, virus och parasiter orsakar sjukdom hos människan.

Emmanuelle Charpentier är en av de första unga gruppledarna som 2008 rekryterades till den nya nationella forskningsenheten MIMS, the Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden. Hon är uppväxt i Frankrike och disputerade vid Université Pierre and Marie Curie i Paris. Efter postdoc-vistelser i USA och en period som gruppledare vid Max F. Perutz Laboratories, University of Vienna, i Österrike kom hon till Umeå universitet och MIMS vid årsskiftet 2008/2009.

Hennes forskningsintresse är inriktat på hur sjukdomsframkallande (patogena) bakterier kan anpassa sig till värdorganismens immunförsvar och de molekylära mekanismer som bidrar till antibiotikaresistens, virulens och patogenes hos Gram-positiva bakterier, särskilt Streptococcus och Listeria.

Hon har gjort flera mycket uppmärksammade upptäckter som publicerats i de främsta vetenskapliga tidskrifterna. Tillsammans med kollegor i Wien publicerade hon i den ansedda tidskriften Science upptäckten av en ny mekanism för stressinducerad produktion av vissa enzymer som hos bakterier kan bidra till bättre överlevnad när de möter en ny miljö såsom exempelvis sker vid infektioner. 

Helt nyligen publicerade hennes forskningsgrupp i tidskriften Nature upptäckten av en ny mekanism som medverkar i prokaryot RNA-interferens. Bakteriernas CRISPR/Cas-system är ett immunsystem som bekämpar inkräktande DNA och det är nya rön om hur den processen aktiveras som Emanuelle Charpentier och medarbetare har påvisat.

Hon har framgångsrikt erhållit stöd från forskningsråd i Sverige och Österrike, och förutom att hennes forskningsrön blivit mycket uppmärksammade har hon också blivit hedrad för förslag till bioteknologiska tillämpningar (Biotech Incubator Business Idea Award 2010).

Prissumman är 100 000 kronor. Diplomet delas ut vid den årliga Årshögtiden vid Umeå universitet, som 2011 inträffar lördag 22 oktober.

Mer information om det prestigefyllda Fernströmpriset finns att läsa på Lund universitets webbplats:
Stiftelsens webbStiftelsestyrelsens webb

För mer information, kontakta gärna:

Emmanuelle Charpentier, forskare vid MIMS (engelskspråkig)
telefon 090-785 08 07
e-post emmanuelle.charpentier@mims.umu.se

Bernt Eric Uhlin, föreståndare för MIMS
telefon 090-785 67 31
e-post bernt.eric.uhlin@mims.umu.se